Textová verzia
Štvrtok 17. apríl 2014

Kontakty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Fax: 02 / 4333 7827
IČO: 00686832

Ústredňa: 4854 1111


Telefónny zoznam všetkých zamestnancov je zverejnený nižšie.

Podateľňa MH SR
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 08.00 hod – 15.00 hod
Fax: 02 / 4333 7827

Registračné miesto pre licencie
Telefón: 4854 2167

 

Vedenie ministerstva

 

Minister

Kontakt:

Ing. Tomáš Malatinský

( 02/ 4854 7003

* marta.dubovska@mhsr.sk

( 02/ 4854 7002

* lucia.verchovodkova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4342 3949

Štátny tajomník I.

Kontakt:

Ing. Pavol Pavlis

( 02/ 4854 7104

* statny.tajomnik@mhsr.sk

( 02/ 4854 7204

* anna.secanska@mhsr.sk

( 02/ 4854 7305

* bruno.hromy@mhsr.sk

Fax: 02/ 4333 6489

* silvia.kolcunova@mhsr.sk

Štátny tajomník II.

Kontakt:

Ing. Dušan Petrík

( 02/ 4854 7005

* dusan.petrik@mhsr.sk

( 02/ 4854 7105

* alena.hustova@mhsr.sk

( 02/ 4854 7205

* pavol.kolencik@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 3155

* eva.malikova@mhsr.sk

Vedúci služobného úradu

Kontakt:

Mgr. Martin Holák, PhD.

( 02/ 4854 7106

* eva.beberova@mhsr.sk

( 02/ 4854 7206

* vlasta.brunova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 3315

Organizačné útvary ministerstva

 

Úsek ministra

Kancelária ministra

Kontakt:

PhDr. Eva Karasová
riaditeľka kancelárie ministra

( 02/ 4854 7112

* eva.karasova@mhsr.sk

( 02/ 4854 7212

* helena.stasova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4342 3949

* jana.leginova@mhsr.sk

Hovorca ministra

Kontakt:

Stanislav Jurikovič

( 02/ 4854 7073

* stanislav.jurikovic@mhsr.sk

Mobil: 0907/857 678

Komunikačné oddelenie

Kontakt:

Mgr. Dagmar Hlavatá

vedúca oddelenia

( 02/ 4854 7028

Fax: 02/ 4854 3303

* dagmar.hlavata@mhsr.sk  

Ing. Dárius Bošjak

( 02/ 4854 7222

* darius.bosjak@mhsr.sk

 Mgr. Ladislav Bányai

( 02/ 4854 7403

* ladislav.banyai@mhsr.sk

Ing. Jana Drobná

(02/ 4854 1406

* jana.drobna@mhsr.sk

(zákon o slobode informácií)

* info@mhsr.sk

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia

Kontakt:

Ing. Aurel Ugor
riaditeľ odboru

( 02/ 4854 1019

* aurel.ugor@mhsr.sk

( 02/ 4854 1018

* imoravcikova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4342 3920

Odbor kontroly a vládneho auditu

Kontakt:

Ing. Vladimír Urmanič
riaditeľ odboru

( 02/ 4854 7022

* vladimir.urmanic@mhsr.sk

( 02/ 4854 7122

* alena.hudikova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4342 3916

Odbor výkonu obchodných opatrení

Kontakt:

Mgr. Silvia Horváthová

riaditeľka odboru

( 02/ 4854 2175

* silvia.horvathova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4342 3915

* sekretOROCT@mhsr.sk

Samostatné oddelenie vnútorného auditu

Kontakt:

Ing. Eduard Szittay
vedúci samostatného oddelenia

( 02/ 4854 7045

* eduard.szittay@mhsr.sk

( 02/ 4854 7145

* jaroslava.basova@mhsr.sk

Sekcia stratégie

 

Kontakt:

 

PhDr. Ivan Pešout, PhD.
generálny riaditeľ sekcie

( 02/ 4854 7129

* ivan.pesout@mhsr.sk

( 02/ 4854 7229

* miroslava.parovska@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 3613

 

 

 

 

 

 

Odbor koordinácie a záležitostí EÚ

 

Kontakt:

 

Ing. Tomáš Kakula
riaditeľ odboru

( 02/ 4854 2517

* tomas.kakula@mhsr.sk  

Fax: 02/ 4854 2518

* tatiana.cholevova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor priemyslu a inovácií

 

Kontakt:

 

Ing. Martin Hlinka

riaditeľ odboru

( 02/ 4854 7142

* martin.hlinka@mhsr.sk  

Fax: 02/ 4333 3595

* silvia.hrinova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor strategických investícií

 

Kontakt:

 

Mgr. Andrej Ferenczy, MBA
riaditeľ odboru

( 02/ 4854 1606

* andrej.ferenczy@mhsr.sk

( 02/ 4854 1605

* alzbeta.lipovska@mhsr.sk  

 

 

 

 

 

Odbor hospodárskych analýz

 

Kontakt:

 

Ing. Peter Ondrejka

riaditeľ odboru

( 02/ 4854 7058

* peter.ondrejka@mhsr.sk

( 02/ 4854 7158

* valeria.kalusova@mhsr.sk

 

 

 

Sekcia podporných programov

 

Kontakt:

 

PhDr. Boris Huslica,

generálny riaditeľ sekcie

( 02/ 4854 7121

* boris.huslica@mhsr.sk

( 02/ 4854 7221

* monika.nemcekova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 5010

 

 

 

 

Odbor riadenia operačných programov a metodiky

 

Kontakt:

 

Mgr. Pavol Borovský

riaditeľ odboru

( 02/ 4854 7055

* pavol.borovský@mhsr.sk

( 02/ 4854 7155

* mariana.kucmasova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 3579

 

 

 

 

Odbor programových a podporných činností ŠF

 

Kontakt:

 

Mgr. Michaela Kučerová

riaditeľka odboru

( 02/ 4854 2513

* michaela.kucerova@mhsr.sk

( 02/ 4854 2512

* vilma.janeckova@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Oddelenie overovania OP

 

Kontakt:

 

Mgr. Mgr. Anna Budiaková

vedúca oddelenia

( 02/ 4854 3205

* anna.budiakova@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Oddelenie monitorovania, hodnotenia a publicity

Kontakt:

Ing. Vladimír Bořík, PhD.

vedúci oddelenia

( 02/ 4854 2316

* vladimir.borik@mhsr.sk 

 

Úsek štátneho tajomníka I.

 

Sekcia zahraničného obchodu

 

Kontakt:

 

Mgr. Štefan Rozkopál
generálny riaditeľ sekcie

( 02/ 4854 7023

* stefan.rozkopal@mhsr.sk

( 02/ 4854 7123

* emilia.bachrata@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 3421

 

 

 

 

Odbor obchodnej politiky

 

Kontakt:

 

Ing. Judita Vanková
dočasne preložená na funkciu riaditeľky odboru

( 02/ 4854 7110

* judita.vankova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 3116

* sekretariatOOP@mhsr.sk

 

 

 

Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

 

Kontakt:

 

Ing. Peter Osvald
riaditeľ odboru

( 02/ 4854 2421

* peter.osvald@mhsr.sk

( 02/ 4854 2422

* daniela.steinerova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 3420

 

 

 

 

  Odbor ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu

 

Kontakt:

 

Ing. Mgr. Imrich Csiba

riaditeľ odboru

( 02/ 4854 2514

* imrich.csiba@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Európske spotrebiteľské centrum

 

Kontakt:

 

Mgr. Dženšída Veliová

vedúca ESC

( 02/ 4854 2520

* dzensida.veliova@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Odbor správy majetku štátu

 

Kontakt:

 

RNDr. Daniela Lörinczová

riaditeľka odboru

( 02/ 4854 7041

* daniela.lorinczova@mhsr.sk

( 02/ 4854 7141

 

 

Fax: 02/ 4329 3384

 

 

 

 

Odbor akcionárskych práv

 

Kontakt:

 

Ing. Ľuboslava Sosenková

riaditeľka odboru

( 02/ 4854 1507

*  luboslava.sosenkova@mhsr.sk

 

 

 

 

 

 

Úsek štátneho tajomníka II.

 

Sekcia energetiky

 

Kontakt:

 

Ing. Ján Petrovič, PhD. 

generálny riaditeľ sekcie

( 02/ 4854 7124

* jan.petrovic@mhsr.sk

( 02/ 4854 7224

* olga.demovicova@mhsr.sk

 

Fax: 02/ 4333 9287

 

 

 

 

Odbor energetickej a surovinovej politiky

 

Kontakt:

 

Ing. Miroslav Jarábek

riaditeľ odboru

( 02/ 4854 7070

* miroslav.jarabek@mhsr.sk

( 02/ 4854 7143

* zuzana.weisova@mhsr.sk

 

Fax: 02/ 4854 3918

 

 

 

 

Odbor medzinárodných vzťahov v energetike

 

Kontakt:

 

Ing. Alena Žáková

riaditeľka odboru

( 02/ 4854 7044

* alena.zakova@mhsr.sk

( 02/ 4854 7144

 

 

 

 

Odbor palív a energetiky

 

Kontakt:

 

Ing. Ľubomír Kuchta

dočasne preložený na funkciu
riaditeľa odboru

( 02/ 4854 1911

* lubomir.kuchta@mhsr.sk

( 02/ 4854 1931

*

 

 

 

Samostatné oddelenie regulačných analýz

 

Kontakt:

 

Ing. Daniel Karas

vedúci samostatného oddelenia

( 02/ 4854 7061

* daniel.karas@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Odbor legislatívy

 

Kontakt:

 

JUDr. Jozef Gaisbacher, PhD.,
riaditeľ odboru

( 02/ 4854 7025

* jozef.gaisbacher@mhsr.sk

( 02/ 4854 7137

* denisa.talapkova@mhsr.sk

 

Fax: 02/ 4854 3604

 

Odbor Centrum pre chemické látky a prípravky

Kontakt:

Ing. Peter Rusňák, CSc.
dočasne preložený na funkciu
riaditeľa odboru

( 02/ 4854 4512

Fax: 02/ 4854 4555

* peter.rusnak@mhsr.sk

 

Úsek vedúceho služobného úradu

 

Sekcia rozpočtu a financovania

 

Kontakt:

 

Ing. Peter Bagin

generálny riaditeľ sekcie

( 02/ 4854 7218

* peter.bagin@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 3128

* jarmila.mikulova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor rozpočtu a platobnej jednotky

 

Kontakt:

 

Ing. Desanka Kittová
vymenovaná na zastupovanie
riaditeľky odboru

( 02/ 4854 7107

* desanka.kittova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 5002

* darina.drozdova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor financovania ministerstva

 

Kontakt:

 

Ing. Marta Bagínová

riaditeľka odboru

( 02/ 4854 7138

* marta.baginova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 3141

*

 

 

 

Osobný úrad

 

Kontakt:

 

RNDr. Jana Deliová
riaditeľka osobného úradu

( 02/ 4854 7116

* jana.deliova@mhsr.sk

Fax: 02/ 4854 3306

* jana.bizonova@mhsr.sk

 

 

 

Odbor informatiky

 

Kontakt:

 

Mgr. Pavel Antalík
riaditeľ odboru

( 02/ 4854 7039

* pavel.antalik@mhsr.sk

( 02/ 4854 7139

* maria.vaskova@mhsr.sk

 

 

 

 Odbor hospodárskej správy

 

Kontakt:

 

Ing. Jozef Sabo
riaditeľ odboru

( 02/ 4854 7017

* jozef.sabo@mhsr.sk  

 

*

 

 

 

  Odbor verejného obstarávania

 

Kontakt:

 

Ing. Jana Gocká
riaditeľka odboru

( 02/ 4854 1125

* jana.gocka@mhsr.sk

 

 Odbor právnych služieb
  Kontakt:

Mgr. Miroslava Paceltová

riaditeľka odboru

( 02/ 4854 1812
( 02/ 4854 7225

* miroslava.paceltova@mhsr.sk

* dana.takacsova@mhsr.sk

Odbor fúzií a akvizícií
 Kontakt:
Ing. Ondrej Porubec
riaditeľ odboru
( 02/ 4854 2605 * ondrej.porubec@mhsr.sk
 

Kontakty na Stále misie v zahraničí (PDF) 

 Telefónny zoznam MHSR podľa sekcií  (PDF) 

 Telefónny zoznam MHSR podľa abecedy  (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Začiatok stránky