Textová verzia
Sobota 19. apríl 2014

číslo kancelárie

02/4854 + klapka

e-mail

1050 - Odbor výkonu obchodných opatrení


 

Mgr.Silvia Horváthová

019/B

2175

silvia.horvathova@economy.gov.sk

Ing. Patrícia Mónosiová

017A/B

2184

patricia.monosiova@economy.gov.sk

Ladislav Viola

017A/B

2182

ladislav.viola@economy.gov.sk

Ing. Ivan Turský

Mgr. Bc. Lucia Filipková

017A/B 

012/B

2187

2163

 ivan.tursky@economy.gov.sk

 filipkova@mhsr.sk

 

1051 - oddelenie pre zákaz chemických zbraní a riadenie obchodovania s vybranými chemickými látkami

Ing.Jana Talabová

015/B

2164

jana.talabova@economy.gov.sk

Mgr.Miloš Krištof

010/B

1014

milos.kristof@economy.gov.sk

Ing.Michaela Tobiašová

010/B

1014

michaela.tobiasova@economy.gov.sk

RNDr.Zlatica Novotná, CSc.

010/B

1014

zlatica.novotna@economy.gov.sk

 

 

 

 

1052 - oddelenie obchodovania s kontrolovanými komoditami

Ing.Ján Kročka

013/B

7019

jan.krocka@economy.gov.sk

Mária Samašová

014/B

5014

maria.samasova@economy.gov.sk

Mgr. Anna Matušková

011/B

2183

anna.matuskova@economy.gov.sk

Mária Kopecká

016/B

2165

maria.kopecka.@economy.gov.sk

Claudia Juračková

018/B

2053

claudia.jurackova@economy.gov.sk

Jana Psotová

vstupný vestibul

2167

jana.psotova@economy.gov.sk

 

 

 

 

 


Začiatok stránky