Textová verzia
Streda 23. apríl 2014

Multimediálnagaléria (220)

2013 - december (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 20

Podnikateľkou Slovenska sa pre rok 2013 stala Ivanna Čandová so spoločnosťou Glandula Mystery. Jej firma sa zaoberá výrobou slovenského výživového doplnku Olejovita určeného na pomoc a liečbu pri ochoreniach štítnej žľazy a metabolizmu. Na slávnostnom odovzdávaní cien organizovanom Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ktorej jedným zo zakladateľov je aj MH SR, sa zúčastnili aj manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová a minister hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

13.12.2013 Rokovanie Rady ministrov pre energetiku v Bruseli (videí alebo fotografií: 1)
V Bruseli dnes zasadala Rada ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE), časť pre energetiku. Delegáciu Slovenskej republiky viedol minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

13.12.2013 Stretnutie exportérov (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes stretol s najväčšími exportérmi na Slovensku. Cieľom podujatia, ktoré zorganizovalo MH SR spolu s MZV a EZ SR, bolo oboznámenie sa so situáciou v exportných podnikoch a priblíženie možností na podporu slovenského exportu.

10.12.2013 Rozvoj spolupráce so Srbskom. (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes prijal nového veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku Šani Dermaku. Obaja predstavitelia konštatovali, že bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Srbskom vykazujú v ostatnom období dynamický rozvoj a zároveň potvrdili vzájomnú podporu pri rozvoji ekonomickej spolupráce.

06.12.2013 T. Malatinský vystúpil na ministerskej konferencii WTO (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (5.12.2013) vystúpil na plenárnom zasadnutí ministrov počas 9. Ministerskej konferencie WTO v indonézskom Bali. Na konferencii WTO ministri diskutujú o Dohode o uľahčovaní obchodu (Trade Facilitation Agreement - TFA). Jej cieľom je zjednodušiť a zefektívniť realizáciu medzinárodného obchodu najmä s menej rozvinutými krajinami. Rokovania o TFA sa sústreďujú na vyjasnenie a zlepšenie niektorých aspektov ako napríklad clá v obchode, sloboda tranzitu či pravidiel o pôvode tovaru.

V Indonézskom Denpasare sa uskutočnilo 3. zasadnutie Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou. Cieľom bolo zhodnotenie obchodno-ekonomická spolupráce medzi Slovenskom a Indonéziou ako aj hľadanie nových možností spolupráce.

03.12.2013 V indonézskom Bali sa začala ministerská konferencia WTO (videí alebo fotografií: 1)
V odpoludňajších hodinách ( 3. 12. 2013) indonézsky prezident slávnostne otvoril 9. Ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Ministri 159 členských krajín budú hľadať konsenzus, aby sa dohodli na zatiaľ najambicióznejšom balíčku pravidiel svetového obchodu od r. 2001

2013 - november (10)

Počet videí alebo fotografií spolu: 29

06.12.2013 Brusel - zasadnutíe pracovnej skupiny EK pre oceliarstvo (videí alebo fotografií: 1)
Nový Akčný plán Európskej komisie (EK) na podporu oceliarskeho priemyslu je v popredí záujmu Slovenskej republiky. Uviedli dnes podpredseda EK Maroš Šefčovič a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis. Na stredajšom (4.12.) zasadnutí pracovnej skupiny EK pre oceliarstvo sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták.

27.11.2013 Kórejské investície majú potenciál rastu a rozvoja (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera v Soule rokoval s vedením spoločnosti Samsung Electronics. Kórejská spoločnosť Samsung Electronics má na Slovensku v Galante najväčší závod na výrobu LED televízorov v Európe.

V dňoch 25. a 26. novembra 2013 sa v Bratislave uskutočnilo 11. zasadnutie Zmiešanej slovensko-bieloruskej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis a bieloruskú námestník ministra zahraničných vecí Bieloruska Alexander Gurjanov.

20.11.2013 7. ročník Slovenskej kooperačnej burzy (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský vystúpil na 7. ročníku Slovenskej kooperačnej burze. Je to významné medzinárodné stretnutie podnikateľov, ktoré organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR od roku 2007. Hlavným poslaním burzy je prezentácia subkontraktačných ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi a hľadanie partnerov na spoluprácu prioritne v sektoroch energetiky, strojárskeho, energetického, automobilového, chemického, drevárskeho, potravinárskeho priemyslu ako aj v oblasti informačných technológií.


14.11.2013 Veľtrh Fihav 2013 (videí alebo fotografií: 1)
Na Kube sa v dňoch (3. - 9. 11. 2013) uskutočnil medzinárodný veľtrh FIHAV 2013. Cieľom veľtrhu bola prezentácia spoločností z rôznych odvetví priemyslu a nadviazanie obchodných vzťahov s významnými spoločnosťami nielen z Kuby, ale aj z celého sveta. Na výstave sa zúčastnilo 4.500 subjektov z viac ako 60 krajín sveta, na celkovej výstavnej ploche 20.000 m2.

V dňoch 12.-15. novembra 2013 sa v Jönköpingu koná 30. ročník medzinárodného subkontraktačného veľtrhu Elmia. Na veľtrhu vystavuje 1200 spoločností, ktoré prezentujú svoje inovatívne riešenia.

Na pôde MH SR sa začalo piate zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v tomto roku pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

05.11.2013 Rozvoj spolupráce s Japonskom (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal japonského veľvyslanca na Slovensku Akiru Takamatsu. Predstavitelia zhrnuli doterajšiu úspešnú spoluprácu ministerstva a veľvyslanectva a vyslovili dôveru v ďalšie pokračovanie dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom.

05.11.2013 Kia dosiahla v minulom roku rekordnú produkciu (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera (4.11.2013) navštívil výrobný závod spoločnosti Kia Motors Slovakia s.r.o. v Žiline. Cieľom bolo oboznámiť sa so situáciou v podniku ako aj perspektívami ďalšieho rozvoja. Spoločnosť zamestnáva takmer 4000 ľudí a v regióne patrí medzi najväčších zamestnávateľov.

2013 - október (14)

Počet videí alebo fotografií spolu: 67

V Bratislave sa uskutočnilo prvé zasadnutie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík. Vedúcim maďarskej delegácie bol štátny tajomník pre zahraničné záležitosti a vonkajšie ekonomické vzťahy Predsedníctva vlády Maďarska Péter Szijjártó. Pri príležitosti zasadnutia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie sa konalo aj slovensko-maďarské podnikateľské fórum, ktorého sa zúčastnilo 53 podnikateľských subjektov.

25.10.2013 Návrh Energetickej politiky SR (videí alebo fotografií: 4)
Na pôde MH SR sa dnes (25.10.2013) verejne prerokovala Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Návrh energetickej politiky Slovenskej republiky“ a návrh strategického dokumentu „Energetická politika Slovenskej republiky“.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Yukiya Amano. Cieľom stretnutia bolo informovať partnera o situácii v jadrovej energetike na Slovensku. Jadrová energia je dôležitou súčasťou energetického mixu SR (cca 55 % výroby elektriny je z jadrových zdrojov) a patrí medzi najstabilnejšie zdroje elektriny.

21.10.2013 Čierna Hora (videí alebo fotografií: 8)

18.10.2013 Slovenskí malí a strední podnikatelia potrebujú pomoc (videí alebo fotografií: 3)
Na pôde MH SR sa zišli (11. 10. 2013) podnikatelia, zástupcovia podnikateľských organizácií a verejného sektora za účasti zástupcu Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel EK, Christiana Weinbergera. Cieľom bolo zmapovať súčasný stav podnikateľského prostredia na Slovensku. Podujatie s názvom „Uplatňovanie odporúčaní Zákona o malých podnikoch v podmienkach SR“ zorganizovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pod záštitou ministra hospodárstva SR a národného vyslanca pre MSP za SR.

V dňoch 16.-19. októbra 2013 sa v Bukurešti koná Medzinárodný technický veľtrh TIB 2013. Veľtrh sa orientuje na prezentáciu inovačných technológií v rôznych oblastiach priemyselnej výroby. Na veľtrhu vystavuje 250 firiem zo 17, predovšetkým európskych krajín, na celkovej výstavnej ploche 11 000 m2.

14.10.2013 Rozvoj spolupráce s Veľkou Britániou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal novovymenovanú Chargé d´Affaires Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Gill Fraserovú. Témami rozhovorov boli okrem iného aj politika energetickej bezpečnosti a kooperácie v tomto sektore, kde máme veľmi príbuzné názory so Spojeným kráľovstvom na európskej pôde. Taktiež sa spomínala agenda digitalizácie, podpora zavádzania opatrení na vytvorenie jednotného trhu EÚ, lepšej a prehľadnejšej regulácie s akcentom na rast konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia v európskom a svetovom meradle.

11.10.2013 Podnikateľská misia zo Srí Lanky (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský otvoril ekonomické fórum, ktoré zorganizovala príspevková organizácia MH SR Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) pri príležitosti návštevy Ministra priemyslu a obchodu Srí Lanky Rishada Bathiudeena. Podujatie je príležitosťou na nadviazanie nových obchodných kontaktov a vzájomnej spolupráce s potenciálnymi partnermi zo Srí Lanky a oboznámiť sa s investičným prostredím oboch krajín.

10.10.2013 Minister hospodárstva navštívil trenčiansky región. (videí alebo fotografií: 4)
Vláda v stredu 9. októbra 2013 opäť rokovala mimo svojho bratislavského sídla. Výjazdové rokovanie vlády sa konalo v meste Handlová. Minister hospodárstva Tomáš Malatinský v rámci výjazdového rokovania navštívil aj trenčiansky región.

09.10.2013 Slovensko má na MSV v Brne tradične silné zastúpenie (videí alebo fotografií: 10)
Celkovo 77 slovenských firiem sa predstavuje na 55. ročníku Medzinárodného strojárenského veľtrhu v Brne, kde bol včera Slovenský národný deň. Slávnostne ho otvoril minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský. V úvodnom príhovore pripomenul, že strojárenstvo je na Slovensku jedným z najdôležitejších priemyselných odvetví a je hlavným zdrojom pre vytváranie nových pracovných miest. Len v automobilovom odvetví bolo v minulom roku zamestnaných 74 tisíc osôb (čo je o 3,5 percenta viac ako v roku 2011), prišlo aj k posilneniu subdodávateľov v tomto segmente priemyslu (274 firiem).

08.10.2013 Minister T. Malatinský otvoril 55. ročník MSV v Brne (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinsky včera podvečer slávnostne otvoril 55. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. Slovensko má na strojárskom veľtrhu tradične silné zastúpenie, ktoré tento rok predstavuje 77 firiem. Tak ako pravidelne od roku 1993, aj tento rok zabezpečuje MH SR oficiálnu prezentáciu Slovenska vo svojom stánku.

08.10.2013 Slovensko sa predstavilo v Plovdive (videí alebo fotografií: 2)
V bulharskom meste Plovdiv sa (30. 09. 2013 – 05. 10. 2013) každoročne koná Medzinárodný technický veľtrh. V tomto roku išlo už v poradí o 69. ročník, ktorého sa zúčastnilo 1030 vystavovateľov zo 41 krajín sveta. Po prvýkrát sa oficiálne na tomto veľtrhu predstavila aj India.

07.10.2013 Teplo budúci rok nezdražie (videí alebo fotografií: 2)

02.10.2013 Nová éra spolupráce Slovenska s Mongolskou republikou (videí alebo fotografií: 4)
V dňoch (23. a 24. 9. 2013) navštívila oficiálna delegácia SR vedená štátnym tajomníkom MH SR Pavlom Pavlisom Mongolskú republiku. Členmi delegácie boli štátna tajomníčka MPaRV SR Magdaléna Lacko – Bartošová a štátny tajomník MZVaEZ SR Peter Burian. Oficiálnu delegáciu sprevádzala početná skupina slovenských podnikateľov -viac ako 20 zástupcov firiem a spoločností. Cieľom bolo deklarovať snahu a pripravenosť Slovenska začať novú éru spolupráce s touto krajinou s akcentom na rozvoj ekonomickej spolupráce. „Prichádzame k Vám po 20 rokoch vedení snahou a ochotou nadviazať na úspešnú ekonomickú spoluprácu z obdobia bývalého Československa“, povedal v tejto súvislosti štátny tajomník MH SR P. Pavlis.

2013 - september (6)

Počet videí alebo fotografií spolu: 32

19.09.2013 Spolupráca s Vietnamom sa prehlbuje (videí alebo fotografií: 4)
Na pôde Ministerstva hospodárstva SR sa dnes (19.9.2013) uskutočnilo rokovanie štátneho tajomníka MH SR Pavla Pavlisa a štátneho tajomníka Ministerstva vedy a technológie Vietnamskej socialistickej republiky Le Dinh Tien-a. Toto pracovné stretnutie nadväzovalo na prvé zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Vietnamom, ktoré sa konalo v apríli tohto roku v Hanoji.

18.09.2013 Týždeň mobility 2013 (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský podobne ako minulý rok podporil Európsky týždeň mobility a na rokovanie Vlády SR prišiel na bicykli.

09.09.2013 Deň baníkov, hutníkov, geológov a naftárov (videí alebo fotografií: 9)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa v Banskej Štiavnici zúčastnil (6.9.2013) na oslavách Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Týmto sa v meste začali tradičné Salamandrové dni. Hlavný program osláv odštartoval dopoludnia slávnostným Valným zhromaždením Slovenskej banskej komory, pokračoval slávnostným zasadnutím Mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny a popoludní pokračoval slávnostným zhromaždením ku Dňu baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

09.09.2013 Rozvoj spolupráce SR a NSR (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal (9.9.2013) nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Michaela Georga Schmunka. Minister veľvyslancovi zaželal príjemný pobyt a veľa úspechov v jeho novej funkcii. Témou rozhovorov oboch strán bola najmä vzájomná spolupráca a hľadanie nových možností na jej rozšírenie.

06.09.2013 Rozvoj spolupráce Slovenska s Kanadou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (6. 9. 2013) prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kanady pre Rakúsku a Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Johna Barretta. Témou stretnutia bolo najmä hľadanie nových možností na využitie hospodárskeho potenciálu oboch krajín ako aj podpora rastu vzájomnej hospodárskej spolupráce.

V Bratislave sa skončilo (2. a 3. 9. 2013) 4. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Delegáciu Slovenskej republiky viedol predseda slovenskej časti komisie minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský. Predsedom ukrajinskej delegácie bol minister infraštruktúry Ukrajiny Volodymyr Vasyľovyč Kozak. Na rokovaní sa zúčastnili aj predstavitelia štátnych orgánov, organizácií a inštitúcií, ako aj predstavitelia niektorých významných podnikateľských subjektov.

2013 - august (3)

Počet videí alebo fotografií spolu: 11

V Miláne priestoroch Expo 2015 S.p.A. podpísal generálny komisár expozície SR na EXPO Miláno 2015 Martin Polák Zmluvu o účasti Slovenskej republiky. Pri podpísaní zmluvy boli prítomní veľvyslankyňa SR v Ríme Mária Krásnohorská a generálny riaditeľ oddelenia medzinárodných vzťahov spoločnosti EXPO 2015 S.p.A Stefano Gatti.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (26.8.2013) navštívil závod Volkswagen Slovakia v Devínskej Novej Vsi. Cieľom bolo získať informácie o súčasnej situácii v podniku a najmä o rozvojových programoch spoločnosti. S vedením spoločnosti minister hovoril o dopravnej infraštruktúre, elektromobilite a nových spôsoboch vzdelávania.

27.08.2013 Detská hodina otázok na pôde NR SR (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil na simulovanej Hodine otázok na pôde slovenského parlamentu. Otázky členom kabinetu z poslaneckých lavíc opäť po roku kládli študenti Detskej univerzity Komenského . Minister T. Malatinský žiakom objasnil problematiku energetickej efektívnosti. Zdôraznil, že „téma energetiky sa môže dotýkať aj ich v mladom veku a to v otázke šetrenia energii ako sú voda , elektrina a plyn“. Na podporu tejto činnosti im daroval pexeso s energetickou tematikou.

2013 - júl (5)

Počet videí alebo fotografií spolu: 20

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa 22.07.2013 na pôde Ministerstva hospodárstva SR stretol s britským ministrom pre klimatické zmeny a energetiku Edwardom Daveym. Ministri si vymenili názory na pripravovaný klimaticko-energetický rámec EÚ na rok 2030 a úlohu jadrovej energetiky v energetickej politike jednotlivých členských štátov.

16.07.2013 Rozvoj spolupráce s Keňou (videí alebo fotografií: 5)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis prijal (15.7.2013) delegáciu podnikateľov z Kene. Cieľom návštevy bol ďalší rozvoj vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Keňou, najmä v obchodno-ekonomickej oblasti.

15.07.2013 Misia poslancov EP na MH SR (videí alebo fotografií: 4)
Členovia výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu („ EP“) vykonávajú (15. a 16. 7. 2013) kontrolnú misiu Slovenska za účelom preskúmania účelného využitia finančných prostriedkov EÚ pri odstavovaní Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Poslanci sa oboznámili s procesom vyraďovania JE V1 v Jaslovských Bohuniciach vzhľadom na ukončenie aktuálnej etapy finančnej podpory EÚ v rokoch 2007-2013.

V Bratislave sa (v dňoch 11. a 12. 7. 2013) konalo 7. zasadnutie zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskom a Indickou republikou Predsedom slovenskej časti delegácie bol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis. Indickú delegáciu viedla štátna ministerka obchodu, Ministerstva obchodu a priemyslu Indickej republiky Daggubati Purandeswari. Strany počas dvojdňového rokovania hľadali možnosti ďalšieho rozvoja ekonomickej a obchodnej spolupráce. Ako delegácie konštatovali, potenciál pre ďalší rozvoj tejto spolupráce existuje a zďaleka nebol využitý.

V Bratislave sa uskutočnilo (11.7.2013) 2. zasadnutie Slovensko-srbskej pracovnej skupiny pre realizáciu Osobitnej dohody medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom baníctva a energetiky Srbskej republiky. Toto stretnutie sa konalo v súlade so závermi z 5. zasadnutia zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. júna 2013 v Belehrade.

2013 - jún (13)

Počet videí alebo fotografií spolu: 54

27.06.2013 Konferencia o lepšej regulácii (videí alebo fotografií: 3)

27.06.2013 Posilnenie rozvoja spolupráce SR a SAE (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal (24.6.2013) delegáciu podnikateľov Spojených arabských emirátov (SAE) vedenú asistentom ministra zahraničných vecí SAE Khalidom Ghanimom Al Ghaithom. Stretnutie je výsledkom rokovaní štátneho tajomníka MH SR Pavla Pavlisa počas pracovnej vybraných krajín Perzského zálivu v marci tohto roka.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes podpísal s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom štátu Izrael na Slovensku Alexandrom Ben -Zvim rámcovú dohodu medzi vládou SR a vládou Izraelu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. Dohoda umožní podnikateľom z oboch krajín zintenzívniť bilaterálnu spoluprácu v tejto oblasti a zlepšiť si priemyselnú konkurencieschopnosť prostredníctvom spolupráce v oblasti priemyselného a technologického výskumu. Izrael je už niekoľko desaťročí svetovou špičkou v objeme výdavkov na vedu a výskum - každoročne na tento účel vynakladá viac ako 4 % HDP.

20.06.2013 Slovenské firmy sa predstavili v Moskve (videí alebo fotografií: 3)
V Moskve sa začala (17.6.2013) výstava „Elektro 2013“. Tá je najväčším podujatím svojho druhu v Ruskej federácií a združuje 6 vzájomne sa dopĺňajúcich okruhov: elektrotechnika, elektroenergetika, priemyselná svetelná technika, kabeláž, energetická efektívnosť a inovácie. Výstava sa koná pod patronátom obchodno-priemyselnej komory a vlády Moskvy.

Minister hospodárstva SR, Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil na konferencii s názvom „Eurofondy: Investícia do budúcnosti“. Konferenciu zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike (AmCham).

14.06.2013 6. stredoeurópsky plynárenský kongres (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský vystúpil na 6. stredoeurópskom plynárenskom kongrese v Bratislave. Tento rok si Slovensko pripomína dve významné výročia - 100 rokov od realizácie prvého hĺbkového vrtu na ropu a zemný plyn a 40 rokov od uvedenia do prevádzky prvého podzemného zásobníka zemného plynu. Preto sa aj podujatie, na ktorom sa každoročne podieľa Slovenský plynárenský a naftový zväz a ktorého sa zúčastňujú plynárenské spoločnosti V4 a organizácii z Rakúska, Francúzska, Holandska, Ruska a Ukrajiny, nieslo v znamení týchto výročí.

12.06.2013 6. zasadnutie MVK-SR-Kazachstan (videí alebo fotografií: 3)
V dňoch (11. - 12. 6. 2013) sa v Astane uskutočnilo 6. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazachstanom, ako súčasť oficiálnej návštevy predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku v Kazachstane. Slovenskú časť komisie viedol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis. Vedúcim kazašskej delegácie bol námestník ministra priemyslu a nových technológií Republiky Kazachstan Bahytzhan Dzhaksaliyev.

12.06.2013 Rozvoj spolupráce so Srbskom (videí alebo fotografií: 8)

10.06.2013 Spotrebiteľská tribúna (videí alebo fotografií: 6)
V priestoroch MH SR sa 10. júna 2013 konala spotrebiteľská tribúna na tému: „ Ako sa dá skontrolovať rozúčtovanie položky tepla na vykurovanie a na ohrev teplej vody v ročnom vyúčtovaní za byt“. Túto tribúnu organizovalo Združenie občianskej sebaobrany (ZOS) s finančným príspevkom MH SR v rámci realizácie projektu „SPOTREBITEĽSKÉ VZDELÁVANIE BRATISLAVČANOV“.

07.06.2013 Rada ministrov v Luxemburgu (videí alebo fotografií: 2)
Rada ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE), časť pre energetiku zasadala v Luxemburgu ( 7. júna 2013). Delegáciu Slovenskej republiky viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík. Medzi hlavné témy rokovania Rady ministrov patril rozvoj vedy a výskumu v oblasti energetiky.

06.06.2013 Experti z Rakúska radia mladým podnikateľom (videí alebo fotografií: 1)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ktorej jedným zo zakladateľov je aj MH SR, v spolupráci s Vienna Business Agency a Združením mladých podnikateľov realizujú projekt TwinEntrepreneurs. Jednou z nosných aktivít projektu je séria 12-tich bezplatných workshopov.

05.06.2013 Slovensko na ITM 2013 v Poznani (videí alebo fotografií: 2)
V poľskej Poznani sa začal ( 4. 5. 2013) Medzinárodný veľtrh ITM 2013 zameraný na Inovácie, Technológie a Stroje, ktorý patrí medzi najprestížnejšie veľtrhy v oblasti moderných priemyselných technológií v strednej Európe. Slovensko reprezentuje oficiálny stánok MH SR, v ktorom vystavuje šesť slovenských firiem : KIN MT Production, s.r.o. Bytča, FINE DNC Slovakia, s.r.o. Voderady, PEDRAZZOLI EAST EUROPE, s.r.o. Galanta, INFOMA Business Trading, s.r.o. Bratislava, FORM ENGINEERING, s.r.o. Boleráz a FULL EKO, s.r.o. Prešov.

04.06.2013 Odovzdanie obnovenej budovy Základnej školy vo Volkovciach (videí alebo fotografií: 10)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa 4. júna 2013 zúčastnil na slávnostnom odovzdaní obnovenej budovy Základnej školy vo Volkovciach. Tá bola zrekonštruovaná v rámci pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Projekt je financovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice V1. Časť nákladov pokrylo Ministerstvo hospodárstva SR.

2013 - máj (18)

Počet videí alebo fotografií spolu: 88

31.05.2013 8. zasadnutie Európskeho jadrového fóra v Prahe (videí alebo fotografií: 5)
Po predchádzajúcich úspešných zasadnutiach Európskeho jadrového fóra (ENEF), ktoré sa uskutočňujú priebežne raz ročne, sa pripravuje už jeho 8. zasadnutie (v dňoch 30. - 31. 5. 2013) v Prahe. Na tomto významnom podujatí, ktoré striedavo spoluorganizujú v Bratislave a v Prahe Slovenská republika a Česká republika spoločne s Európskou komisiou (EK), sa zúčastní komisár EK zodpovedný za energetiku Günther Oettinger, predseda vlády SR Robert Fico, predseda vlády ČR Petr Nečas, ako aj ministri oboch usporiadajúcich krajín zodpovední za energetiku minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a minister priemyslu a obchodu ČR Martin Kuba. Pozvaní sú aj zástupcovia Európskeho parlamentu a ďalších približne 200 účastníkov - zástupcov členských štátov EÚ a ostatných dôležitých hráčov z oblasti energetického priemyslu, financií, štátnej a verejnej správy, ktorých zaujíma riešenie mnohých dôležitých otázok, týkajúcich sa jadrovej energetiky v európskom, ale aj v národnom kontexte.

Počas Ministerského zasadnutia Rady OECD (MCM), ktoré sa konalo v dňoch 29. – 30. mája 2013 v Paríži na tému: „Všetko je o ľuďoch – zamestnanosť, rovnosť a dôvera“ prebiehali v OECD intenzívne rokovania k aktuálnym ekonomickým otázkam. Najvyšší predstavitelia 34 členských krajín, zástupcovia pozvaných nečlenov a relevantných medzinárodných organizácií diskutovali o nových prístupoch k ekonomickým výzvam, o zamestnanosti, pracovných trhoch a zručnostiach, globálnych hodnotových reťazcoch, obchode a zamestnanosti, stratégii OECD pre rozvoj, ako aj otázkach zvyšovania relevantnosti OECD vo svetovej ekonomike. Slovenskú republiku zastupovali podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil (31.5.2013) na slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení absolventom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová. Zároveň absolventov prijali do rodiny železiarov. Táto tradícia sa zrodila práve v podbrezovských železiarňach už v roku 1961.

29.05.2013 Slovenským podnikateľkám pomáhajú mentori (videí alebo fotografií: 3)
V znamení názvu Od stimulov k činom sa niesla záverečná konferencia projektu Guardian Angels for Female Entrepreneurs, ktorá sa konala 28. mája 2013 na pôde MH SR v Bratislave. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) , ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj MH SR, v spolupráci s RPIC Prešov a asociovanými partnermi na nej predstavila praktické výsledky projektu.

28.05.2013 24. snem Združenia miest a obcí Slovenska (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes (28. 5. 2013) zúčastní 24. výročného rokovania snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Na rokovaní snemu sa zúčastnia aj prezident SR Ivan Gašparovič, predseda vlády SR Robert Fico, ako aj členovia parlamentu a vlády, zástupcovia diplomatických zborov, predstavitelia politických strán, samosprávnych krajov, významných inštitúcií, organizácií a združení.

V pondelok 27.05.2013 o 15.00 sa uskutočníla v rámci projektu „Národná prezentácia umenia handicapovaných umelcov SR“ v budove Ministerstva hospodárstva SR , Mierova 19, Bratislava vernisáž výstavy umeleckých diel handicapovaných umelcov. Nad touto etapou projektu prevzal záštitu minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský, ktorý sa osobne zúčastní otvorenia výstavy. Projekt organizuje občianske neziskové združenie Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov z Klátovej Novej Vsi.

24.05.2013 SIEA je pripravená zvládnuť nápor nových projektov (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva Tomáš Malatinský dnes navštívil (24. 5. 2013) Slovensku inovačnú a energetickú agentúru (SIEA). Zaujímal sa o stav implementácie najnovších výziev zo štrukturálnych fondov zameraných na zavádzanie inovatívnych technológií. Vďaka tomu vznikne do dvoch rokov približne 2000 nových pracovných miest.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera večer v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre odovzdal ocenenie najlepším v súťaži “ Inovatívny čin roka 2012“. Je to jedna z každoročných aktivít rezortu na podporu inovácií na Slovensku. Šiesty ročník súťaže Inovatívny čin roka, vyhlásilo MH SR 10. januára 2013.

15.05.2013 Slovenské firmy sa predstavili v Belehrade (videí alebo fotografií: 2)
Slovensko sa v týchto dňoch (13. – 17. 5. 2013) zúčastňuje na 57. ročníku „Medzinárodného veľtrhu techniky“ v Belehrade. Motto tohto najstaršieho veľtrhu v Belehrade je „Krok do budúcnosti“, ktorý od roku 1937 zostal iniciátorom priemyselného rozvoja krajiny a najvýznamnejším veľtržným podujatím v Srbsku a juhovýchodnej Európe. Na veľtrhu vystavuje viac ako 600 vystavovateľov z 22 krajín.

15.05.2013 Spolupráca Slovenska s EÚ (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera (14.5.2013) prijal predsedu Výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu Alaina Lamassoura spolu s veľvyslancom Francúzka na Slovensku Jean Marie Brunom. A. Lamassour navštívil Slovensko v rámci účasti na francúzsko-nemeckej konferencii „50 rokov Elyzejskej zmluvy: Iná Európa bola možná“, ktorá sa konala v Bratislave.

15.05.2013 Zintenzívnenie spolupráce s Maďarskom (videí alebo fotografií: 6)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík sa dnes (15. 5. 2013) stretol so štátnym tajomníkom pre zahraničné veci a zahraničný obchod Úradu predsedu vlády Maďarska Péterom Szijjártóom v rámci jeho návštevy SR. Predmetom rokovania boli konzultácie o rozvoji národných hospodárstiev, dynamizácie slovensko-maďarského obratu zahraničného obchodu, spolupráca v oblasti energetiky, spolupráca medzi organizáciami na podporu investícií a rozvoj obchodu (SARIO-HITA).

14.05.2013 Európsky hospodársky kongres (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes v poľských Katoviciach zúčastnil na 5. Európskom hospodárskom kongrese (13.-15. 5. 2013). Ten predstavuje široko otvorené fórum, na ktorom každoročne dochádza ku konfrontácii pohľadov najdôležitejších európskych politikov s názormi tých, ktorí investujú, vyrábajú, podnikajú na trhu práce a vytvárajú nové hodnoty vo vede, hospodárstve a v sociálnej oblasti. Je to najväčšia udalosť svojho druhu v Strednej Európe.

14.05.2013 Podnikatelia chcú nižšie administratívne zaťaženie (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil na odbornej konferencii pod názvom „Znížením administratívnej záťaže podnikania ku zvýšeniu kvality podnikateľského prostredia“. Tú v bratislavskom hoteli Bôrik zorganizovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády SR Robert Fico.

10.05.2013 Kontrolný deň v agentúre SARIO (videí alebo fotografií: 5)
Predseda vlády SR Robert Fico spolu s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom a ministrom hospodárstva SR Tomášom Malatinským dnes navštívili Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO. Zámerom kontrolného dňa bolo informovať sa o napĺňaní cieľov a plánov stanovených v Programovom vyhlásení vlády SR.

07.05.2013 Podpora exportu na Slovensku (videí alebo fotografií: 4)
Na pôde MH SR sa začal seminár k stratégii podpory exportu Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020. Cieľom podujatia je vytvorenie priestoru pre diskusné fórum k problematike podpory exportu a získať podnety a odporúčania, ktoré bude možné využiť pri vypracovaní stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na roky 2014 - 2020.

06.05.2013 Mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu (videí alebo fotografií: 5)
Na pôde MH SR sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

06.05.2013 Rada ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť (videí alebo fotografií: 3)
Stabilita, zamestnanosť a rast, hlavné témy predsedníctva Írska v Rade EÚ, boli nosným programom rokovania neformálnej Rady ministrov pre konkurencieschopnosť, ktoré sa konalo v piatok 03.05. 2013 v Dubline.

Riaditeľka kancelárie ministra hospodárstva SR Eva Karasová pri príležitosti slávnostného otvorenia 34. ročníka výstavy Flóra Bratislava 2013 (2. 5. 2013) odovzdala ocenenie v „Súťaži o najkrajšiu expozíciu“. Čestnú cenu ministra hospodárstva SR na základe hodnotenia odbornej poroty zloženej s renomovaných architektov a umelcov získala talianska spoločnosť Sandro Bruschi. V bratislavskom výstavisku Incheba sa do 5. mája 2013 predstaví 180 vystavovateľov.

2013 - april (15)

Počet videí alebo fotografií spolu: 68

30.04.2013 Podpora investícií a zamestnanosti v regiónoch (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský otvoril na pôde MH SR odborný seminár „Podpora investícií a zamestnanosti v regiónoch“. Podujatie zorganizovala príspevková organizácia rezortu Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO). Cieľom seminára, ktorý je určený predovšetkým pre zástupcov miest a obcí ako aj pre podnikateľské subjekty pôsobiace na Slovensku, je informovať o možnostiach podnikania na Slovensku z pohľadu regiónov.

29.04.2013 Výstavba nového regeneračného kotla v Ružomberku (videí alebo fotografií: 6)
Ružomberský podnik Mondi SCP začal realizovať investíciu nového regeneračného kotla (RK3) v hodnote 128 miliónov eur.

V dňoch 23 až 24 apríla 2013 sa konala v Dubline neformálna Rada ministrov pre energetiku. Delegáciu Slovenskej republiky viedol štátny tajomník MH SR Dušan Petrík. Stretnutie začalo pracovným obedom s ministrami životného prostredia, kde sa diskutovalo na tému rámca pre rok 2030 v oblasti energeticko-klimatickej politiky. Štátny tajomník D. Petrík zdôraznil potrebu slobodnej voľby energetického mixu a zachovanie princípu technologickej neutrality.

23.04.2013 Stretnutie ministra hospodárstva s veľvyslancami EU (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Maltinský sa stretol s veľvyslancami krajín EÚ. Podujatie, ktorého zámerom bolo diskutovať o aktuálnych otázkach, ktorým sa venuje MH SR, zorganizoval írsky veľvyslanec na Slovensku Brian McElduff ako predstaviteľ predsedníckej krajiny EÚ.

22.04.2013 Na východnom Slovensku vznikne 740 pracovných miest (videí alebo fotografií: 7)
Predseda vlády SR Robert Fico a minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes navštívili Vranov nad Topľou a Prakovce (okres Gelnica), kde podpísali memorandá s investormi, ktorí vytvoria spolu 740 nových pracovných miest. Nové investície sa budú realizovať v regiónoch, ktoré dosahujú takmer 25-percentnú nezamestnanosť.

22.04.2013 Vietnam chce spoluprácu so Slovenskom (videí alebo fotografií: 3)
Vyplynulo to z 1. zasadnutia slovensko – vietnamskej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktoré sa nedávno uskutočnilo v Hanoji. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis. Vietnamskú delegáciu viedla námestníčka ministra obchodu a priemyslu Vietnamskej socialistickej republiky (VSR) Ho Thi Kim Thoa. Zámerom medzivládnej komisie bolo zdynamizovanie vzájomnej hospodárskej spolupráce a podpora slovenských spoločnosti s vysokým exportným potenciálom v danom teritóriu.

18.04.2013 Mladý tvorca (videí alebo fotografií: 10)
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) pripravilo 21. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2013, ktorá sa koná v dňoch 18. – 20. apríla 2013 na výstavisku Agrokomplex – Výstavníctvo š. p. Nitra. Na organizácii sa spolupodieľajú aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Nitriansky samosprávny kraj a ostatné samosprávne kraje, Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, profesijné zväzy a združenia.

11.04.2013 Slovenské firmy sa predstavili v Hannoveri (videí alebo fotografií: 4)
Slovensko sa v dňoch 8. – 12. apríla 2013 úspešne prezentuje na medzinárodnom veľtrhu Hannover Messe 2013 v nemeckom Hannoveri. Ten patrí medzi najprestížnejšie svetové veľtrhy v oblasti priemyslu a kľúčových priemyselných technológií. V tomto roku sa na ňom prezentuje, medzi ďalšími 6 500 vystavovateľmi z celého sveta, aj 8 slovenských firiem v oficiálnom stánku MH SR.

11.04.2013 Energetická efektívnosť - seminár (videí alebo fotografií: 4)
Počas 23. medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA 2013 rezort hospodárstva v spolupráci so SIEA zorganizovali seminár Energetická efektívnosť. Podujatie , ktoré sa začalo dnes v priestoroch Expo Clubu v Inchebe je určené pre všetkých, ktorých zaujímajú energeticky úsporné opatrenia, najnovšie legislatívne zmeny a reálne možnosti, ktoré so sebou prinášajú nové trendy v monitorovaní spotreby energie.

11.04.2013 1.zasadnutie medzivládnej Slovensko – vietnamskej komisie (videí alebo fotografií: 2)
Ráno sa začalo 1. zasadnutie medzivládnej Slovensko – vietnamskej komisie pre hospodársku spoluprácu v Hanoji. Slovenskú delegáciu vedie štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis. Okrem toho je plánované aj obchodne fórum na VCCI (Vietnamese Chamber of Commerce and Industry).

11.04.2013 Nemecký Continental vytvorí 600 pracovných miest (videí alebo fotografií: 5)
Predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom a ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským v Hannoveri podpísali s predstaviteľmi spoločnosti Continental AG Memorandum o porozumení. Ide o investíciu v objeme 250 mil. eur, vďaka ktorej sa na Slovensku vytvorí 600 pracovných miest.

10.04.2013 Slovensko na METALWORKING-u v Minsku (videí alebo fotografií: 4)
V Minsku sa včera začal (9.-12. apríla 2013) Medzinárodný technický a strojársky veľtrh METALWORKING. Ten je najväčším výstavným podujatím v tomto odvetví v Bielorusku. Veľtrh, ktorý je zameraný na strojársku výrobu, delenie, rezanie materiálov, obrábanie kovov, manipuláciu, montážne zariadenia a pod., sa koná v dvojročnom intervale. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom bol zaznamenaný výrazný nárast počtu vystavovateľov.

08.04.2013 T. Malatinský navštívil SOI (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský navštívil ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Oboznámil sa s výsledkami ročnej činnosti SOI v oblasti ochrany spotrebiteľa. Táto oblasť úzko súvisí aj so snahou vytvoriť čo najlepšie podnikateľské prostredie na Slovensku, čo parí medzi priority rezortu.

03.04.2013 Rokovanie expertnej skupiny k príprave Stratégie S3 (videí alebo fotografií: 3)
Na pôde MH SR sa dnes ( 3.4.2013) uskutočnilo rokovanie expertnej skupiny k príprave Stratégie inteligentnej špecializácie (Stratégia S3). Na stretnutí boli okrem gestorujúcich inštitúcií, (MH SR, MŠVVaŠ SR a SAV) prizvaní aj zástupcovia MF SR, MZV a EZ SR, MZ SR, MPRV SR a Úradu vlády. Súkromný sektor zastupovali reprezentanti Klubu 500 a BIC BA. Rokovania sa zúčastnila aj zástupkyňa Generálneho riaditeľstva pre regióny EK.

02.04.2013 Spustenie portálu Business Friendly Slovakia (videí alebo fotografií: 4)
Ministerstvo hospodárstva spolu s Republikovou úniou zamestnávateľov uviedli do prevádzky webový portál, ktorý má umožniť podnikateľským subjektom vyjadriť svoj názor na legislatívu ovplyvňujúcu podnikanie.

2013 - marec (11)

Počet videí alebo fotografií spolu: 46

28.03.2013 Rozvoj spolupráce s Kóreou. (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal (27. 3. 2013) nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky v Bratislave Sang – Hoon Parka. Partneri hodnotili doterajšie obchodno-investičné vzťahy. Minister T. Malatinský poprial novému kórejskému titulárovi veľa úspechov v jeho misii na Slovensku a vyjadril presvedčenie, že naša úspešná hospodárska spolupráca sa bude naďalej rozvíjať.

26.03.2013 Rada vlády SR na podporu exportu a investícií (videí alebo fotografií: 3)
Prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií bolo včera (25. marca 2013) na pôde Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského. Poradný orgán vlády bude odporúčať dôležité rozhodnutia v medzinárodnej obchodnej spolupráci a hodnotiť služby, ktoré Slovensko prostredníctvom diplomatických misií v zahraničí poskytuje podnikateľom

25.03.2013 Rozvoj spolupráce so SAE (videí alebo fotografií: 1)
Štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis spolu so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR P. Burianom a delegáciou slovenských podnikateľov navštívil Spojené arabské emiráty (20. marca 2013). Cieľom rokovaní bol rozvoj vzájomnej spolupráce.

14.03.2013 Diskusné fórum o živnostníkoch a malom podnikaní (videí alebo fotografií: 7)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Perík vystúpil na Diskusnom fóre o živnostníkoch a malom podnikaní v Bratislave. Podujatie zorganizovali Slovenská živnostenská komora a Slovenský živnostenský zväz. Cieľom bolo vytvoriť platformu pre diskusiu živnostníkov a malých podnikateľov s predstaviteľmi živnostenských organizácií, ako aj s predstaviteľmi kľúčových rezortov oaktuálnych témach, ktoré ovplyvňujú podmienky podnikania.

13.03.2013 Stretnutie ministrov pre jadrovú energetiku (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa neformálne stretol s ministrami pre jadrovú energetiku v Londýne. Ministri EÚ diskutovali o možnostiach spolupráce v zabezpečovaní čo najvyššieho štandardu jadrovej bezpečnosti, o úlohe jadrovej energetiky v nízko-uhlíkovej budúcnosti ako aj o zvýšení dôvery investorov o túto oblasť.

12.03.2013 Konferencia Bioplyn a biomasa - pre výrobu elektriny a tepla (videí alebo fotografií: 3)
Na pôde Ministerstva hospodárstva SR uskutočnilo ďalšie zo série podujatí so zameraním na rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktoré poriada s podporou nemeckého Spolkového ministerstva pre hospodárstvo a technológie Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora.

11.03.2013 Voľba kandidátov do poradnej skupiny spotrebiteľov ECCG (videí alebo fotografií: 3)
MH SR zorganizovalo (8. 3. 2013) verejnú prezentáciu, na ktorej si spotrebiteľské združenia na základe požiadavky Generálneho riaditeľstva pre zdravie spotrebiteľov v Bruseli volili kandidátov do poradnej skupiny spotrebiteľov European Consumer Consultative Group (ECCG).

11.03.2013 Slovensko sa prezentuje na veľtrhu IWA v Norimbergu (videí alebo fotografií: 6)
Slovensko sa v rámci oficiálnej účasti MH SR úspešne prezentuje na 40. medzinárodnom veľtrhu IWA 2013, ktorý sa koná v nemeckom Norimbergu (8. - 11. marca 2013). Toto podujatie patrí medzi najprestížnejšie medzinárodné veľtrhy v oblasti strelných a športových zbraní, streliva, optiky, optroniky, zásahovej techniky a poľovníctva.

07.03.2013 Stretnutie expertov EK na S3 stratégiu (videí alebo fotografií: 3)
Na pôde Ministerstva hospodárstva SR sa dnes ( 7.3.2013) stretli experti Európskej komisie na S3 stratégiu – stratégiu inteligentnej špecializácie. Nosnou témou stretnutia bol proces tvorby a implementácie S3 stratégie v podmienkach Slovenska v období rokov 2014 – 2020. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia MH SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenskej akadémie vied, profesnými zväzmi (SOPK, RUZ, Klub 500, ZPVVO) a reprezentantmi podnikateľskej sféry na Slovensku.

04.03.2013 Puncovníctvo na Slovensku s novými výzvami (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský pri príležitosti historicky prvého dňa otvorených dverí navštívil Puncový úrad Slovenskej republiky. Ten bol zriadený po vzniku samostatného Slovenska. Poslaním Puncového úradu SR je v prvom rade chrániť oprávnené záujmy tak občanov, ako aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. Tomu by mal prispieť aj nový zákon o puncovníctve , ktorý MH SR predložilo do parlamentu.

Minister hospodárstva SR Tomáša Malatinský v piatok (1.3.2013) pracovne navštívil Prešovský samosprávny kraj (PSK). Témou pracovného výjazdu ministra boli plánované investičné zámery, podpora podnikania a hľadanie možností na tvorbu nových pracovných miest v regiónoch PSK.

2013 - február (9)

Počet videí alebo fotografií spolu: 35

28.02.2013 Slovensko-poľské ekonomické fórum (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR sa 28.02.2013 zúčastnil na Slovensko-poľskom ekonomickom fóre, ktoré v bratislavskom hoteli Radisson Blue Carlton zorganizovala Poľská agentúra pre rozvoj a podporu podnikania. Témou stretnutia bolo podnikateľské prostredie v oboch krajinách a vzájomná spolupráca v rámci V4.

28.02.2013 Úrad jadrového dozoru má 20 rokov (videí alebo fotografií: 2)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa dnes zúčastnil na konferencii pri príležitosti 20. výročia založenia Úradu jadrového dozoru SR na Bôriku. Jadrová energetika a jadrová bezpečnosť sú v súčasnosti najviac sledované témy. Diskusie o nich majú opodstatnené miesto v odborných komunitách ale aj na politických platformách. Transparentný dialóg medzi priaznivcami jadrovej energetiky, ale aj jej odporcami, je a bude základom vytvárania vysokej kvality a profesionality v oblasti jadrovej energetiky.

22.02.2013 Rada ministrov pre energetiku v Bruseli (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík sa zúčastnil na rokovaní Rady ministrov pre energetiku v Bruseli. Hlavným bodom programu bola diskusia k revízii Smernice o podpore energie z obnoviteľných zdrojov energie a revízii Smernice o kvalite palív.

20.02.2013 Výskum a inovácie na Slovensku (videí alebo fotografií: 4)
Na pôde Ministerstva hospodárstva SR včera (19.2.2013) uskutočnilo každoročné stretnutie zástupcov Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre Výskum a inovácie so zástupcami štátnych inštitúcií (MH SR, MŠVVaS SR, SAV), profesnými zväzmi (SOPK, RUZ, Klub 500, ZPVVO) a reprezentantmi podnikateľskej sféry na Slovensku

18.02.2013 Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEX (videí alebo fotografií: 3)
Slovensko sa v dňoch 17. - 21. februára 2013 úspešne prezentuje na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEX v Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty). Ten patrí medzi najprestížnejšie svetové výstavné akcie v oblasti obranného priemyslu. V tomto roku sa na ňom v spoločnosti 33 krajín z celého sveta predstavilo aj jedenásť slovenských firiem.

12.02.2013 Podnikanie na Slovensku – motivácie a očakávania (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský otvoril na pôde MH SR konferenciu pod názvom Podnikanie na Slovensku - motivácie a očakávania. Podujatie zorganizovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME), ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj MH SR a dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského. Cieľom konferencie, ktorá je určená podnikateľom a širokej verejnosti, je prezentovať výsledky svetového prieskumu zameraného na postoje a motivácie obyvateľstva k podnikaniu.

08.02.2013 Rozvoj spolupráce s Indonéziou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indonézskej republiky na Slovensku Djumantora Purba. Išlo o prvé oficiálne stretnutie s ministrom od nástupu indonézskeho titulára do funkcie. Témou rokovania bolo zhodnotenie vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi našimi krajinami.

07.02.2013 Vzťahy Slovenska a Turecka sú veľmi dobré (videí alebo fotografií: 5)
Vzťahy medzi Slovenskom a Tureckom sú veľmi dobré, avšak obchodný potenciál má stále rezervy. Zhodli sa na tom účastníci slovensko-tureckého obchodého fóra (6.2.2013) v Bratislave. Na podujatí bol prítomný aj minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský ako člen delegácie premiéra SR Roberta Fica.

04.02.2013 Rozvoj spolupráce s Japonskom (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska na Slovensku Akiru Takamatsua. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie možností rozvoja vzájomného obchodu ako aj diskusia o otázkach prilákania japonských investícií na Slovensko a rozvoj vzájomného obchodu.

2013 - január (9)

Počet videí alebo fotografií spolu: 35

Na pôde MH SR sa včera uskutočnil Národný informačný deň programu Inteligentná energia – Európa II (IEE II), ktorý v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) ministerstvo každoročne pripravuje.

29.01.2013 Exportné fórum 2013 – ako robiť obchod so svetom (videí alebo fotografií: 4)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala v gescii a na pôde MH SR konferenciu pod názvom „Exportné fórum 2013“. Cieľom stretnutia je priblížiť malým a stredným podnikateľom možnosti zvýšiť vývoz a predstaviť nové možnosti obchodovania so svetom. Odborníci budú diskutovať o podpore exportérov zo strany štátu, predstavia prípadové štúdie, ako aj marketingové nástroje na podporu predaja. Podujatie otvoril štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis, podľa ktorého patrí podpora exportu aj v súčasnej dobe medzi aktuálne témy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

29.01.2013 Rozvoj spolupráce s Írskom (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Írskej republiky ma Slovensku Briana McElduffa. Cieľom stretnutia, sa konalo v súvislosti so začatím predsedníctva Írska v Rade EÚ, bolo zhodnotenie možností rozvoja vzájomnej bilaterálnej spolupráce.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal pozvanie na XVI. ročník ekonomickej konferencie“ Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2013“. Podujatie každoročne pripravuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Minister podnikateľom priblížil plány rezortu v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia na Slovensku.

22.01.2013 Kontrolný deň na MH SR (videí alebo fotografií: 4)
Predseda vlády SR Robert Fico má so spolupráce so šéfom ministerstva hospodárstva SR Tomášom Malatinským dobrý pocit. Povedal to na tlačovej besede po dnešnom kontrolnom dni v rezorte hospodárstva. Prioritami MH SR by podľa premiéra mala byť v najbližšom období najmä podpora hospodárskeho rastu SR, snaha zachovať pracovné miesta a úzka komunikácia s podnikateľským sektorom. "Požiadal som pána ministra hospodárstva, aby bol lídrom úsilia vlády predstaviť v krátkom čase celý rad prorastových opatrení na podporu hospodárskeho rastu" povedal v tejto súvislosti R. Fico.

Štrukturálne fondy predstavujú pre Slovenskú republiku nepochybne najvýznamnejší nástroj pre plnenie úlohy štátu v oblasti podpory podnikania a s tým spojeného znižovania nezamestnanosti. Toto pravidlo sa potvrdzuje aj v podmienkach Ministerstva hospodárstva SR, ktoré plní funkciu Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

21.01.2013 Baňa Čáry (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský pracovne navštívil (18.1.2013) spoločnosť Baňa Čáry , a.s. na ložisku Gbely III. Cieľom bolo oboznámiť sa so súčasným stavom v ťažbe lignitu v tejto najmladšej bani na Slovensku. Vedenie spoločnosti ministrovi priblížilo scenáre vývoja ťažby hnedého uhlia a predstavilo strategické ciele podniku.

17.01.2013 Nová energetická legislatíva - pracovné raňajky (videí alebo fotografií: 3)
Americká obchodná komora na Slovensku zorganizovala v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton pracovné raňajky pod názvom „Nová energetická legislatíva“. Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský, ktorý prijal pozvane na toto stretnutie, podnikateľom priblížil proces prijatia najvýznamnejších zákonov v oblasti energetiky. Tie zabezpečujú transpozíciu tzv. 3. energetického balíčka EÚ do národnej legislatívy.

10.01.2013 Slovensko a Chorvátsko spájajú aj spoločné projekty (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku Jakšu Muljačića. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie bilaterálnej hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Chorvátskom a posúdenie možností jej intenzívnejšieho rozvoja v oblasti energetiky, vzájomných investícií a vytvárania kooperačných väzieb medzi podnikateľskými subjektmi.

2012 - december (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 32

Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku zorganizovalo ( 16. 1. 2013) pravidelné stretnutie rakúskych a slovenských podnikateľov. Cieľom bola výmena informácii o podnikateľských možnostiach na Slovensku a v Rakúsku. Na podujatí pod názvom „Austrian Business Circle“ bol aj minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

20.12.2012 Slovensko je pripravené na zimnú vykurovaciu sezónu (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes zvolal rokovanie k pripravenosti plynárenskej siete a dodávok plynu na zimnú vykurovaciu sezónu. Cieľom bola vzájomná výmena informácií o súčasnej situácii v dodávkach plynu, predovšetkým z Ruskej federácie. Zároveň spoločnosti, ktoré prevádzkujú plynárenskú infraštruktúru na Slovensku (zásobníky plynu, prepravná sieť a distribučná sieť (plynárenský dispečing)) informovali ministra o svojej pripravenosti na zimnú sezónu a o pripravenosti pre prípad krízovej situácie bez ohľadu na vznik a dôvod takejto situácie.

20.12.2012 Rozvoj spolupráce s Rakúskom (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúska na Slovensku Josefa Markusa Wuketicha. Témou rozhovoru boli možnosti zlepšenia vzájomnej hospodárskej spolupráce. Partneri vysoko ocenili spoluprácu medzi Slovenskom a Rakúskom, tak v oblasti zahraničného obchodu ako i v oblasti investícií.

18.12.2012 Novela zákona o podpore OZE (videí alebo fotografií: 3)
Vzhľadom na to, že sa na Slovensku postupne rozvíja oblasť podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE), vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a podpory biometánu právna úprava musí obsahovať nielen pravidlá, ktoré budú zabezpečovať plnenie cieľov vyplývajúcich z legislatívy Európskej únie a zohľadňovať oprávnené záujmy regulovaných subjektov pri výrobe elektriny a biometánu, ale musí tiež obmedziť špekulácie niektorých výrobcov elektriny pri výrobe elektriny, ako aj eliminovať premietnutie nákladov na podporu týchto zdrojov do koncovej ceny za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov elektriny. Práve po ukončení cenových konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a na základe poznatkov pri posudzovaní cenových návrhov, boli zanalyzované tieto skutočnosti a následne premietnuté do legislatívnych návrhov, ktoré znižujú dôsledky vzťahujúce sa na koncového odberateľa elektriny.

13.12.2012 Výročná konferencia k prezentácii výsledkov OP KaHR (videí alebo fotografií: 4)
Na pôde MH SR sa dnes uskutočnila výročná konferencia k prezentácii výsledkov Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). Ten ako nástupnícky program Sektorového operačného programu Priemysel a služby skráteného programového obdobia 2004 – 2006, pokračuje v intenciách predchádzajúceho programového obdobia s väčším dôrazom na podporu malého a stredného podnikania a zlepšenie tých makroekonomických ukazovateľov, ktoré sú najviac postihnuté globálnou krízou. Ide o oblasti inovácií, priemyslu, energetiky a cestovného ruchu s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, výkonnosti regiónov a zvyšovania zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.

11.12.2012 Nová etapa spoluprace s Indonéziou (videí alebo fotografií: 9)
Včera (10.12.2012) minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský v sprievode podnikateľov,zástupcov agentúry SARIO a EXIMBANKY pricestoval na pracovnú návštevu Indonézskej republiky. Cieľom tejto návštevy je snaha o diverzifikáciu komoditnej štruktúry slovenského exportu do tohto teritória, ako aj celej ázijsko-tichomorskej oblasti. Pracovná návšteva nadväzuje na jeho rokovania s indonézskym partnerom ministrom – koordinátorom pre ekonomické záležitosti Indonézskej republiky Hatta Rajasom, ktoré sa konali v júni 2012 v Bratislave.

05.12.2012 Rozvoj spolupráce Slovenska a Bádenska-Württemberska (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera (4. 12. 2012) prijal podpredsedu vlády a ministra hospodárstva a financií spolkovej krajiny Bádenska-Württemberska Nilsa Schmida. Témou rozhovorov boli možnosti zlepšenia vzájomnej hospodárskej spolupráce. Partneri ocenili spoluprácu najmä v oblasti zahraničného obchodu a investícií a vyjadrili želanie ďalšieho prehĺbenia vzájomných hospodárskych vzťahov.

2012 - november (17)

Počet videí alebo fotografií spolu: 64

30.11.2012 Rada ministrov obchodu v Bruseli (videí alebo fotografií: 2)
V Bruseli zasadala Rada pre zahraničné záležitosti vo formáte ministrov obchodu. Slovensko zastupoval minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský. Ministri sa zaoberali zosúlaďovaním spoločnej legislatívy EÚ v oblasti obchodu s tretími krajinami s novým postupom vyplývajúcim z Lisabonskej zmluvy (ide o zmenu 35 predpisov, do ktorých je potrebné zakomponovať kontrolné mechanizmy členských štátov nad vykonávacími a delegovanými právomocami Európskej komisie) a prípravou nového predpisu EÚ o finančnej zodpovednosti spojenej so žalobami zahraničných investorov voči štátom EÚ v súvislosti s medzinárodnými investičnými dohodami.

29.11.2012 Rozvoj spolupráce SR a USA v oblasti propagácie high-tech (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal (28. 11. 2012) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA na Slovensku Theodora Sedgwicka. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie aktuálnych tém týkajúcich sa oboch krajín. Okrem hľadania možnosti lepšej obchodnej spolupráce partneri diskutovali najmä o kooperácii v oblasti propagácie high-tech.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indickej republiky Rajiva Mishra. Hlavnou témou rokovania bolo zhodnotenie vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi našimi krajinami. Tá má síce rastúcu no aj napriek tomu existujú na oboch stranách rezervy, ktoré treba mobilizovať.

V Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (Hlboká cesta 2) v Bratislave prebieha 6. ročník konferencie - Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska. Cieľom konferencie je diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa energetickej politiky a energetickej bezpečnosti Slovenska v kontexte vývinu spoločnej energetickej politiky EÚ. Podujatie sa koná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

26.11.2012 Vzťahy Slovenska so Španielskym kráľovstvom (videí alebo fotografií: 4)

23.11.2012 XI. ročník Medzinárodného priemyselného fóra v Kyjeve (videí alebo fotografií: 1)
V Kyjeve sa začal v utorok 20. 11. 2012 XI. ročník medzinárodného priemyselného fóra. Slovensko reprezentuje oficiálny stánok Ministerstva hospodárstva SR, v ktorom vystavuje 6 slovenských firiem

23.11.2012 Medziparlamentná skupina priateľstva Taliansko-Slovensko (videí alebo fotografií: 4)
Štátny tajomník MH SR Dušan Petrík prijal zástupcov medziparlamentnej skupiny priateľstva Taliansko-Slovensko. Stretnutie sa opieralo o Memorandum o porozumení v hospodárskej a energetickej spolupráci, ktoré bolo podpísané partnerskými ministrami hospodárstva oboch krajín už 28. januára 2011. Hlavnou témou rokovania boli námety na vzájomnú spoluprácu v energetike.

21.11.2012 Srbi sa zaujímajú o naše skúsenosti s OZE (videí alebo fotografií: 4)
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík prijal (16. 11. 2012) zástupcov vlády Autonómnej oblasti Vojvodina zo Srbsaka. Vedúcou vojvodinskej delegácie bola tajomníčka pre energetiku a prírodné zdroje Autonómnej oblasti Vojvodina Nataša Pavićević Bajić. Témou rokovaní bola spolupráce v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

19.11.2012 Memorandum o spolupráci medzi Slovenskom a Macedónskom. (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal partnera ministra hospodárstva Macedónskej republiky Valona Saraqiniho. Cieľom stretnutia bolo zintenzívnie bilaterálnej spolupráce medzi obidvomi krajinami v ekonomickej oblasti. Za týmto účelom obaja ministri podpísali Memorandum o spolupráci medzi ministerstvami hospodárstva Slovenska a Macedónska.

V rámci oficiálnej návštevy Izraela sa minister hospodárstva SR a takmer 40-členná delegácia slovenských podnikateľov zúčastnili na odborných seminároch, kde izraelské spoločnosti prezentovali skúsenosti so štátnou podporou pre inovatívne a začínajúce firmy.

13.11.2012 Podpis memoranda medzi Slovenskom a Izraelom (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva Tomáš Malatinský so svojim izraelským partnerom ministrom priemyslu, obchodu a práce Shalomom Simhonom podpísal (12. 11. 2012) Memorandum o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. Toto spoločné vyhlásenie je len krokom k plnohodnotnej zmluve o spolupráci v perspektívnych oblastiach. V spoločnom vyhlásení obe strany zdôrazňujú význam stálej podpory svojich ministerstiev inováciám, výskumu a vývoju v súkromnom sektore s cieľom dosiahnuť udržateľný hospodársky rast, podporu pri vytváraní vhodného prostredia na zvyšovanie pracovných možností a rozširovanie podnikateľských príležitostí. Zároveň deklarujú maximálne úsilie na vypracovaní konečnej verzie dohody o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja, ktorá vytvorí rámec pre lepšiu budúcu spoluprácu medzi priemyselnými subjektmi Slovenska a štátu Izrael.

Ministerstvo hospodárstva SR navštívili experti britského ministerstva obchodu a inovácií, zástupca generálneho riaditeľa odboru pre európske záležitosti a medzinárodné vzťahy Peter Stephens a špecialista pre spoluprácu s členskými krajinami EÚ v oblasti lepšej regulácie Daniel Cartridge. Témou diskusie boli prioritné opatrenia pri tvorbe plne fungujúceho jednotného trhu, spoločensky zodpovedného podnikania a aj nová iniciatíva v oblasti tzv. inteligentnej regulácie EÚ (“EU Smart Regulation”). Tá je zároveň výzvou pre Európsku komisiu tvoriť ambicióznejšie plány pre pokrok v oblastiach, ktoré tvoria súčasť európskej agendy pre rast a konkurencieschopnosť.

09.11.2012 Konferencia k pripravovanému programu COSME (videí alebo fotografií: 5)
V priestoroch Ministerstva hospodárstva SR sa 09.11.2012 uskutočnila konferencia k pripravovanému programu COSME –Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 - 2020). Hlavnou témou konferencie bola prezentácia programu COSME expertmi Európskej komisie, za účasti generálneho riaditeľa DG pre priemysel a podnikanie Daniela Calleju Crespa a ministra hospodárstva Tomáša Malatinského.


Krajský súd v Bratislave dňa 7.11.2012 rozhodol o tom, že spoločnosti GAJUS, GABANA a TRADEUNION nemajú právo byť zapísané v zozname akcionárov spoločnosti TRANSPETROL. Zložitý spor o zápis do zoznamu akcionárov prebiehal od roku 2002. Po viac ako desiatich rokoch súd opäť potvrdil, že okrem štátu sa žiaden iný subjekt nemohol stať akcionárom strategického podniku. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, predstavuje však ďalší úspech štátu v tejto kauze.

V tureckej Anakare sa začalo (6. 11. 2012) 2. zasadnutie medzivládnej slovensko - tureckej komisie pre ekonomickú spoluprácu. Otvoril ho predseda tureckej časti komisie minister spravodlivosti Turecka Sadullah Ergin. V príhovore zhodnotil doterajší vzájomný zahraničných obchod, kde poznamenal, že turecká strana má záujem okrem zvýšenia tureckého exportu aj o zvýšenie dovozu zo Slovenska. Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinskývo v príhovore informoval partnera, že Slovensko v súčasnosti prikladá veľký význam nastávajúcej návšteve tureckého predsedu parlamentu Cemil Ciceka na Slovensku, ktorá môže naštartovať ďalší rozvoj vzťahov našich krajín.

02.11.2012 Kazachstan ocenil expozíciu Slovenska (videí alebo fotografií: 3)
Slovensko získalo ocenenie za najlepšiu národnú expozíciu na 11. medzinárodnej výstave Energia, energetické zariadenia a stavby Power energy Kazachstan 2012, ktorá sa konala v dňoch 30. októbra až 1. novembra 2012 v Almaty, najväčšom meste Kazachstanu. Zúčastnilo sa jej 160 spoločností z 12 krajín.

2012 - október (13)

Počet videí alebo fotografií spolu: 73

07.10.2013 Teplo budúci rok nezdražie (videí alebo fotografií: 3)
Priemerné náklady domácnosti na teplo sa na budúci rok zvyšovať nebudú. Podľa predbežných informácií členov Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT), môžu platby za teplo v niektorých teplárňach aj mierne klesnúť. Ministrovi hospodárstva SR Tomášovi Malatinskému to potvrdili zástupcovia SZVT v rámci diskusie počas konferencie, venovanej otázkam efektívnosti vo výrobe tepla. Tú zorganizoval zväz v spolupráci s MH SR. Dominantnou témou podujatia bola implementácia smernice EÚ o energetickej efektívnosti do národnej legislatívy v oblasti teplárenstva.

02.11.2012 Rozvoj spolupráce s Bangladéšom (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník MH SR Dušan Petrík prijal (30. 10. 2012) splnomocneného veľvyslanca Bangladéšu Mosud Mannan. Témou rozhovorov boli vzájomné ekonomické vzťahy, ktoré nezodpovedajú potenciálu oboch krajín. Z hľadiska hodnoty obchodnej výmeny možno Bangladéš zaradiť k pomerne významným mimoeurópskym obchodným partnerom SR z pohľadu slovenského dovozu.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Pavol Pavlis (30. 10. 2012) prijal štátnu ministerku Ministerstva zahraničných vecí Indickej republiky Preneet Kaur. Hlavnou témou rokovania bolo zhodnotenie vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi našimi krajinami.

31.10.2012 Stretnutie ministrov V4 vo Varšave (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský v rámci stretnutia ministrov hospodárstva V4 vo Varšave podpísal s podpredsedom poľskej vlády a poľským ministrom hospodárstva Waldemarom Pawlakom tzv. intenčný list (Letter of Intent) týkajúci sa slovensko-poľského plynárenského prepojenia. List vyjadruje predbežný písomný záväzok oboch strán pokračovať v spolupráci na tomto projekte.

30.10.2012 Prvé rokovanie pracovnej skupiny pre elektromobilitu (videí alebo fotografií: 4)
MH SR iniciovalo prvé rokovanie pracovnej skupiny pre Elektromobilitu, ktorej členmi sú okrem zástupcov HM SR aj predstavitelia MDVaRR SR, MŹP SR, MZ SR, MV SR, MF SR zástupcovia samospráv, Zväzu automobilového priemyslu, Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, spoločností automobilového priemyslu, občianskych združení pôsobiacich v oblasti elektromobilizmu, univerzít a výskumných inštitúcií ako aj profesijných a stavovských organizácií. Jej cieľom je vytvorenie poradnej pracovnej skupiny - Slovenskej platformy pre elektromobilitu.

22.10.2012 Konferencia o jednotnom trhu EÚ (videí alebo fotografií: 6)

19.10.2012 Ekotopfilm 2012 (videí alebo fotografií: 8)
Ekotopfilm je najstarší festival svojho druhu na svete. Tento rok píše svoju nepretržitú, už 39-ročnú históriu. Cieľom projektu je populárno-náučnou formou šíriť osvetu o potrebe tvorby a ochrany životného prostredia. Sprievodným podujatím festivalu je aj NÁRODNÁ ENVIRO SÚŤAŽ SLOVENSKA (NESS 2012).

17.10.2012 Slovensko na Medzinárodnom technickom veľtrhu TIB (videí alebo fotografií: 2)
V Bukurešti sa začal (17. – 20. 10. 2012) Medzinárodný technický veľtrh TIB, ktorý patrí medzi najväčšie výstavné podujatia na Balkáne. Veľtrh je zameraný na strojársku výrobu, ťažobný priemysel, automobilový priemysel, elektrotechniku, energetiku, dopravu, logistiku a IT.

Na základe realizácie „Protokolu o hospodárskej spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Vládou Astrachánskej oblasti Ruskej federácie“, sa (12. – 13. októbra 2012) uskutočnilo v Astrachani 1. zasadnutie Komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Vládou Astrachánskej oblasti Ruskej federácie. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MH SR Dušan Petrík. Astrachánsku časť vicegubernátor a predseda vlády Astrachánskej oblasti Aleksejevič K. Markelov. Zámerom zasadnutia bolo posilniť regionálnu spoluprácu medzi Slovenskom a regiónmi RF s cieľom realizácie vzájomne výhodných projektov a nadviazania obchodných kontaktov.

Obchodná výmena Slovenska s Rakúskom má rastúcu tendenciu. Vyplynulo to z dnešných (8.10.2012) rozhovorov štátneho tajomníka MH SR Pavla Pavlisa sa s prezidentom Slovensko-rakúskej obchodnej komory Josefom Altenburgerom v bratislavskom hoteli Falkensteiner. Témou pracovných raňajok boli možnosti rozvoja vzájomných hospodárskych vzťahov. Rakúsko totiž patrí medzi našich najväčších obchodných partnerov.

V Bratislave sa 4. 10. 2012 v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton uskutočnila konferencia SLOVSEFF, na ktorej sa okrem iného už po tretíkrát oceňovali úspešné projekty programu. Dvom najúspešnejším projektom odovzdal cenu štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan Petrík. SLOVSEFF je zameraný na podporu energetickej efektívnosti a projektov v bytovom sektore.

03.10.2012 Rock v múzeu (videí alebo fotografií: 24)
Pozvánka na hudobné podujatia v netradičnom prostredí - hudobný projekt Rock v múzeu, v rámci ktorého sa koná séria koncertov mimoriadne kvalitných slovenských a zahraničných hudobníkov v nezvyčajnom priestore výstavnej siene Múzea obchodu.

01.10.2012 Slovenské firmy sa predstavili v bulharskom Plovdive (videí alebo fotografií: 3)
V dňoch 24. – 29. septembra 2012 sa v bulharskom Plovdive konal Medzinárodný technický veľtrh, ktorý patrí medzi najväčšie výstavné podujatia v Bulharskej republike. Veľtrh bol zameraný na strojársku výrobu, automobilový priemysel, elektrotechniku, energetiku, chemický priemysel, životné prostredie, dopravu, logistiku a IT.

2012 - september (13)

Počet videí alebo fotografií spolu: 58

28.09.2012 Prijatie holandskej veľvyslankyne v SR J.E. Daphne Bergsma (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal 27.09.2012 veľvyslankyňu Holandského kráľovstva J.E. Daphne Bergsmu, ktorá deklarovala záujem Holandska o intenzifikáciu vzájomne výhodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a hľadanie nových foriem rozvoja výmeny tovarov a služieb. Počas stretnutia obe strany predložili návrhy na rozvoj spolupráce a deklarovali, že podporia zintenzívnenie kontaktov podnikateľských subjektov.

27.09.2012 Medzinárodná konferencia SES 2012 (videí alebo fotografií: 7)

V dňoch 25.-27.9.2012 sa v Bratislave v hoteli Bôrik uskutočnilo štvrté zasadnutie Spoločnej rady pre hospodársku spoluprácu (SRHS) medzi SR a JAR. Slovenskú stranu viedol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis a juhoafrickú stranu viedla námestníčka ministra obchodu a priemyslu JAR Elizabeth Thabethe.

24.09.2012 Veľtrh AMB Stuttgart 2012 (videí alebo fotografií: 4)
Slovenská republika sa v dňoch 18. – 22. septembra 2012 úspešne prezentovala na medzinárodnom veľtrhu AMB Stuttgart 2012 v nemeckom Stuttgarte. Ten patrí medzi najprestížnejšie svetové veľtrhy v oblasti obrábania kovov.

24.09.2012 Veľtrh Inno Trans 2012 Berlín (videí alebo fotografií: 5)
V dňoch 18. – 21. septembra sa v Berlíne konal medzinárodný veľtrh pod názvom „Inno Trans 2012“. Koncepcia veľtrhu bola zameraná prioritne na železničnú dopravu, dopravné technológie, inovácie, riadiace systémy, ako aj na príslušné priemyselné segmenty, ktoré s prevádzkou železničnej dopravy priamo či nepriamo súvisia.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský podporil Deň alternatívnej dopravy a udržateľnej mobility jazdou na bicykli.

19.09.2012 Medzinárodná konferencia o plyne a rope (videí alebo fotografií: 3)
V historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí sa konala medzinárodná konferencia Stredoeurópsky prepravný koridor plyn –ropa s mottom Bezpečnosť – spoľahlivosť – spolupráca. Konferenciu pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča zorganizoval Slovenský plynárensky a naftový zväz pri príležitosti okrúhlych výročí dôležitých prepravných trás strategických energetických médií - 50. výročia ropovodu Družba, 45. výročia plynovodu Bratstvo a 40. výročia plynárenského prepravného systému Eustream .

19.09.2012 Rozvoj spolupráce s Egyptom (videí alebo fotografií: 4)

12.09.2012 54. Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne (videí alebo fotografií: 4)
Slovensko sa v dňoch 10. – 14. septembra 2012 úspešne prezentuje na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne. Ten patrí medzi najprestížnejšie svetové veľtrhy v oblasti strojárstva.

12.09.2012 Pracovná cesta do Švajčiarska (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa 9. - 11. septembra 2012 zúčastnil ako člen oficiálnej delegácie na historicky prvej návšteve prezidenta SR Ivana Gašparoviča vo Švajčiarskej konfederácii.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa v Banskej Štiavnici zúčastnil na oslavách Dňa baníkov, geológov a naftárov.

07.09.2012 Rozvoj spolupráce s Indonéziou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský veľvyslanca Indonézskej republiky na Slovensku Harsha E. Joesoefa. Minister poďakoval veľvyslancovi za osobný prínos počas jeho pôsobenia na Slovensku, kedy nastalo silné oživenie bilaterálnych vzťahov vo všetkých oblastiach, Veľvyslanec pripomenul, že i návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Indonézii v októbri minulého roku ako aj návšteva koordinačného ministra pre ekonomiku Inonézie Hatta Rajasu na Slovensku v júni 2012 priniesli tiež dôležité impulzy pre zvýšenie vzájomnej hospodárskej spolupráce.

04.09.2012 Rozvoj spolupráce s Kenskou republikou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal ministra obchodu Kenskej republiky Mosesa Wetang´ulu. Cieľom rozhovorov bol ďalší rozvoj vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Keňou, najmä v obchodno-ekonomickej spolupráci a v oblasti rozvojovej pomoci.

2012 - august (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 29

27.08.2012 Dolné Sasko patrí medzi strategických parterov Slovenska (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prial podpredsedu vlády a ministra hospodárstva spolkovej krajiny Dolného Saska Jörga Bodeho. Témou rozhovoru boli ďalšie možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce.

24.08.2012 Stretnutie T. Malatinskeho a P.Roslera (videí alebo fotografií: 5)

22.08.2012 Študenti Detskej univerzity Komenského v parlamente (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa včera (21. 8. 2012) postavil pred 88 študentov Detskej univerzity Komenského, aby odpovedal na ich otázky. Takáto simulovaná detská Hodina otázok pre členov vlády sa na pôde parlamentu konala po desiaty raz.

10.08.2012 Pietna spomienka na Hornonitrianskych baníkov (videí alebo fotografií: 2)

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Srí Lanky v Rakúsku s priakreditáciou pre Slovenskú republiku Aliyara Lebbe Abdul Azeeza . Išlo o vôbec prvé takéto stretnutie od nástupu T. Malatinského do funkcie ministra hospodárstva SR. Témou rozhovoru boli možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce s dôrazom na hospodársku oblasť.

06.08.2012 Rozvoj spolupráce s Talianskom (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku Roberta Martiniho. Témou boli možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce. Taliansko je okrem dôležitého obchodného partnera aj jedným z najvýznamnejších investorov na Slovensku. Jeho podiel na celkových priamych zahraničných investíciách v slovenskej ekonomike dosahuje 14.161 mil. Eur, čím sa zaraďuje na 6. miesto medzi najvýznamnejších zahraničných investorov v našej krajine.

Funkčnú deľbu práce v oblasti ekonomickej diplomacie zakotvuje Memorandum o spolupráci ministerstiev zahraničných vecí a hospodárstva, ktoré 1. augusta podpísali rezortní šéfovia Miroslav Lajčák a Tomáš Malatinský.

2012 - júl (8)

Počet videí alebo fotografií spolu: 35

24.07.2012 Rozvoj spolupráce s ČĽR (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal (23. 7. 2012) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) na Slovensku Gu Zipinga. Témou prvého vzájomného stretnutia bola hospodárska politika oboch krajín a vzájomná spolupráca.

23.07.2012 Návšteva ministra hospodárstva SR v US Steel Košice (videí alebo fotografií: 7)

23.07.2012 Návšteva ministra SR v NESS KDC (videí alebo fotografií: 3)Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal delegáciu Astrachánskej oblasti Ruskej federácie (RF), ktorú viedol gubernátor Aleksander A. Žilkin. Súčasťou delegácie boli zástupcovia vlády Astrachánskej oblasti RF ako aj predstavitelia podnikateľskej sféry. Témou rozhovorov boli možnosti vzájomného rozšírenia spolupráce.

09.07.2012 Nemecko slovenský hospodársky rozhovor (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomás Malatinský sa zúčastnil na 3. nemecko-slovenskom hospodárskom rozhovore. Ten zorganizovala Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) v spolupráci s veľvyslanectvom NSR v Bratislave. V hoteli Crowne Plaza partneri diskutovali o budúcnosti zásobovania energiami. Podujatie s podtitulom „Ktorá cesta je správna?“ otvoril príhovorom premiér SR Robert Fico.

02.07.2012 Minister v Japonsku (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský ako člen delegácie prezidenta SR Ivana Gašparoviča navštívil Japonsko. Okrem stretnutí s čelnými predstaviteľmi Japonska, šéf slovenského rezortu hospodárstva sa zameral na predstavenie Slovenska ako krajiny vhodnej na investovanie.

2012 - jún (6)

Počet videí alebo fotografií spolu: 28

29.06.2012 2. zasadnutie konzultačnej komisie s Bulharskou republikou (videí alebo fotografií: 3)
V Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu Bulharskej republiky (25. – 26. 6. 2012). Predsedom slovenskej časti komisie bol štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis a predsedom bulharskej časti komisie námestník ministra hospodárstva, energetiky a cestovného ruchu Bulharskej republiky Ivo Marinov.

25.06.2012 Mladý inovatívny podnikateľ 2012 (videí alebo fotografií: 7)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský odovzdal (22.6. 2012) cenu v rámci 6. ročníka súťaže „Mladý inovatívny podnikateľ 2012“.

22.06.2012 Konferencia o Národnej sústave povolaní (videí alebo fotografií: 6)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa zúčastnil na záverečnej konferencii k projektu Národná sústava povolaní v Slovenskej republike, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. T. Malatinský bol pri samotnom zrode projektu ešte ako prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

20.06.2012 Eurosatory 2012 - Paríž (videí alebo fotografií: 2)
Slovensko sa úspešne prezentovalo na medzinárodnej výstave Eurosatory 2012 v Paríži, ktorá prebiehala od 10.-15. Júna 2012. Výstava patrí k najväčším na svete v oblasti pozemnej obrannej a bezpečnostnej techniky. Celkovo na výstave sa zúčastnilo 1433 vystavovateľov z 53 krajín sveta.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal 11. 6. 2012 ministra – koordinátora pre ekonomické záležitosti Indonézskej republiky Hatta Rajasa s delegáciou. Témou boli rozhovory o ďalšom postupe pre realizácii 15 memoránd o spolupráci, ktoré boli podpísané počas nedávnej návštevy slovenského prezidenta v Indonézii.

11.06.2012 Návšteva kubánskej veľvyslankyne (videí alebo fotografií: 5)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky Loipu Sanchez

2014 - april (5)

Počet videí alebo fotografií spolu: 18

Vo Veľkých Kapušanoch sa rokuje o technických a právnych aspektoch spolupráce pri príprave spätného toku plynu zo západnej Európy na Ukrajinu cez naše územie. Za rokovací stôl zasadli delegácie na čele s ministrom hospodárstva SR Tomášom Malatinským a ukrajinským ministrom energetiky Jurijom Prodanom spolu s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a prepravných spoločností Eustream a Ukrtransgaz.

11.04.2014 Snem Slovenského živnostenského zväzu 2014 (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes vystúpil na „Sneme Slovenského živnostenského zväzu“, zámerom podujatia bolo vyhodnotenie činnosti zväzu za rok 2013 a schválenie plánu úloh na rok 2014.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský ako hlavný hosť otvoril medzinárodnú konferenciu o inováciach, inteligentných mestách a infraštruktúre Iconvienna 2014. Dvojdňová konferencia (10. – 11. 4. 2014) vo Viedni je zameraná na „Inovácie a inteligentné mestá“.

Dňa 2. apríla 2014 sa štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Dušan Petrík zúčastnil slávnostného otvorenia Maďarsko-slovenského obchodno-informačného centra. Za Maďarsko boli prítomní pán Péter Szíjjártó štátny tajomník pre zahraničné záležitosti a vonkajšie ekonomické vzťahy, pán Zoltán Vereczkey prezident a Lajos Kupcsok generálny tajomník Obchodnej a priemyselnej komory župy Pešť a župného mesta Érd. Výstavba a otvorenie centra sa realizovala v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Maďarska v meste Törökbálint.

03.04.2014 Slovensko poskytne Albánsku svoje skúsenosti (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a minister ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania Albánskej republiky Arben Ahmetov dnes podpísali Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania Albánskej republiky o hospodárskej spolupráci.

2014 - január (10)

Počet videí alebo fotografií spolu: 42

V Belehrade sa koná záverečná konferencia twinningového projektu „Budovanie kapacít pre Energetickú agentúru Srbskej republiky“. Twinnigový projekt je zameraný na implementáciu energetickej legislatívy Európskej únie do legislatívy Srbska počas prístupového procesu, skvalitnenie štátnej cenovej regulácie v energetike, formovanie trhu s plynom a elektrinou a posilnenie postavenia národného regulátora (AERS) v národnom i medzinárodnom meradle.

23.01.2014 SOPK 2014 (videí alebo fotografií: 5)

21.01.2014 Rozvoj spolupráce s Japonskom (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes prijal novovymenovaného veľvyslanca Japonska na Slovensku Akia Egawu. Slovensko a Japonsko oslávili 20. výročie nadviazania diplomatických vzťahov a obe strany sa zhodli, že za relatívne krátky čas dosiahli vysokú úroveň a sú hospodárskym prínosom pre obe krajiny.

17.01.2014 Spolupráca SR a ČR je nadštandardná (videí alebo fotografií: 3)
Vyplynulo to zo včerajšieho (16.1.2014) stretnutia ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského s českými a slovenskými predstaviteľmi podnikateľských zväzov a zástupcami českých a slovenských podnikateľov. Podujatie zorganizovalo České veľvyslanectvo na Slovensku v spolupráci s Českým zväzom priemyslu dopravy. Cieľom bola výmena skúsenosti s podnikateľským prostredím v oboch krajinách ako aj možnosť nadviazania nových pracovných kontaktov.

16.01.2014 T. Malatinský diskutoval s rakúskymi podnikateľmi. (videí alebo fotografií: 3)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa včera (15.1.2014) stretol s rakúskymi podnikateľmi Pravidelné stretnutie investorov a spoločností, ktoré majú záujem o vzájomnú spoluprácu organizuje obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave. V súčasnosti je na Slovensku etablovaných viac ako 2 000 rakúskych firiem. Rakúsko je druhým najväčším investorom na Slovensku a v objeme investícií do slovenskej bankovej sféry je na prvom mieste.

16.01.2014 Rozvoj spolupráce s Euromines (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR T. Malatinský dnes prijal prezidenta európskej asociácie ťažobného priemyslu kovov a minerálnych surovín – Euromines Marka Rachovidesa a výkonnú riaditeľku Euromines Corinu Hebestreitovú. Cieľom stretnutia bolo hľadať možnosti spolupráce pri využití surovinového potenciálu Slovenska, pri rozvoji ťažobného priemyslu a príprave Surovinovej politiky SR .

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera (13.1.2014) slávnostne otvoril linku na výrobu ultratenkých kondenzátorových fólií v spoločnosti Chemosvit Terichem, a. s. Otvorenie špičkovej novej prevádzky znamená 40 nových pracovných miest.

Štátny tajomník MH SR Dušan Petrík sa dnes ako zástupca Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska (ZBSaCS) stretol s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. Rezort hospodárstva na stretnutí zastupoval aj vedúci služobného úradu MH SR Martin Holák. Prezident už po piatykrát vo svojom úrade prijal baníkov na novoročnom stretnutí . Na podujatí boli aj predstavitelia Združenia baníckych a hutníckych spolkov Českej republiky.

07.01.2014 Minister T. Malatinský sa stretol so zamestnancami MH SR (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR T. Malatinský sa dnes stretol so zamestnancami rezortu. Stretnutie otvorila riaditeľka kancelárie ministra Eva Karasová. Cieľom bolo zhodnotiť uplynulý rok 2013. Ten bol, podľa ministra, azda najviac charakterizovaný konsolidáciou verejných financií.

07.01.2014 Rozvoj spolupráce so Singapurom (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský dnes prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Singapurskej republiky pre Slovensko so sídlom v Singapure Jennie Chua. Témou rokovania bolo zhodnotenie vzájomnej obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi našimi krajinami počas jej 6 ročného pôsobenia vo funkcii veľvyslankyne pre Slovenskú republiku. Nový veľvyslanec Singapuru pre SR v krátkom čase odovzdá poverovacie listiny veľvyslancovi SR v Jakarte.

2014 - marec (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 18

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a minister hospodárstva Čiernej Hory Vladimír Kavarić podpísali Dohodu medzi vládou SR a vládou Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci. Dohoda má prispieť k podpore zintenzívnenia bilaterálnej hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Čiernou Horou.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský vystúpil na „Konferencii o mládeži“, ktorú zorganizovalo Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu SR. Zámerom podujatia bolo predstaviť situáciu mladých ľudí na Slovensku ako aj aktuálne výzvy v tejto oblasti.

17.03.2014 ClusterCOOP 2014 (videí alebo fotografií: 4)
17.03.2014 12:00 V bratislavskom hoteli Crowne Plaza sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu ClusterCOOP. Projekt mal za cieľ podporiť regionálnu spoluprácu ako aj zosúladenie klastrových politík v rámci centrálnej Európy.

V dňoch 11. – 13. marca 2014 sa uskutočnilo v Bratislave zasadanie medzinárodnej pracovnej skupiny pre technológie konečného využitia. Pracovná skupina pozostáva z delegátov členských krajín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Aktivity pracovnej skupiny spočívajú na spoluúčasti verejného a súkromného sektora na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch (tzv. implementačných dohodách) pre oblasť budov, dopravy, elektriny a priemyslu, kde výstupom je zdieľanie osvedčených postupov (best practices) a rozvoj technológií.

10.03.2014 Slovensko sa predstavilo na IWA 2014 v Norimbergu (videí alebo fotografií: 3)
Slovensko sa v rámci oficiálnej účasti MH SR úspešne prezentuje na 41. medzinárodnom veľtrhu IWA 2014, ktorý sa konal (7. - 10. 3. 2014) v nemeckom Norimbergu . Toto podujatie patrí medzi najprestížnejšie medzinárodné veľtrhy v oblasti strelných a športových zbraní, streliva, optiky, optroniky, zásahovej techniky a poľovníctva. V tomto roku sa na ňom predstavuje, medzi ďalšími 1 300 vystavovateľmi z 50 krajín celého sveta, aj 8 slovenských firiem.

10.03.2014 Rozvoj spolupráce s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (videí alebo fotografií: 3)

Pod záštitou štátneho tajomníka MH SR Pavla Pavlisa a predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraja Blanára sa v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovak Business Agency (SBA), Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), EXIMBANKOU SR a Žilinskou regionálnou komorou SOPK sa v Žiline dnes uskutočnil seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu. Podujatia sa zúčastnili podnikateľské subjekty pôsobiace v Žilinskom kraji, ako aj zástupcovia miest a obcí Žilinského kraja.

2014-februar (7)

Počet videí alebo fotografií spolu: 29

26.02.2014 Rozvoj spolupráce s EK (videí alebo fotografií: 3)
Štátny tajomník Dušan Petrík prijal riaditeľa odboru štátnej pomoci pre reštrukturalizáciu priemyslu Paula Csiszára.

25.02.2014 V podpore malých podnikateľov nastávajú zmeny (videí alebo fotografií: 4)
Okrem zmeny názvu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ktorá sa od prvého marca zmení na Slovak Business Agency (SBA) má prísť aj k zmene koncepcie podpory malých a stredných podnikov.

Pod záštitou štátneho tajomníka MH SR P. Pavlisa a v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou PRK a EXIMBANKOU SR sa 21.2.2014 v Prešove uskutočnil seminár o možnostiach štátnej podpory podnikania a exportu. Podujatia sa zúčastnilo 47 podnikateľských subjektov a 6 zástupcov miest a obcí Prešovského kraja.

Na pôde MH SR sa uskutočnilo prvé tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský včera navštívil Banskobystrický kraj. S generálnym riaditeľom Železiarní Podbrezová a.s. diskutoval o tvorbe akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky a hutnícky priemysel. Slovensko má medzi krajinami EÚ najvyšší podiel priemyslu na tvorbe hrubého domáceho produktu spomedzi všetkých členských krajín.

18.02.2014 Rozvoj spolupráce s Indiou (videí alebo fotografií: 4)
Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis dnes prijali odchádzajúceho veľvyslanca Indickej republiky na Slovensku Rajiva Misru. Partneri zhodnotili ekonomicko-obchodné vzťahy medzi krajinami a načrtli možný vývoj v bilaterálnych vzťahoch.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský sa stretol s komisárkou EÚ pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardovou. Témou rozhovorov boli tézy pripravovaného rámca klimatickej a energetickej politiky EÚ po roku 2014.

Začiatok stránky