Textová verzia
Streda 16. apríl 2014

 Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR

Prehľad opatrení na znižovanie administratívneho zaťaženia vyplývajúcich z materiálu Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR prijatého uznesením vlády SR č. 486/2011 zo dňa 6. 7. 2011.

aktualizované ku dňu: 3/1/2014

odpočet opatrení UV 486-2011 3_1_2014 (PDF)

 

 Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšenie

Prehľad opatrení na znižovanie administratívneho zaťaženia vyplývajúcich z materiálu Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšenie prijatého uznesením vlády SR č. 153/2013 zo dňa 3. 4. 2013. 

aktualizované ku dňu: 2/1/2014

odpočet opatrení UV 153_2013 2_1_2014 (PDF)


Začiatok stránky