Textová verzia
Pondelok 21. apríl 2014

Legislatíva v pripomienkovom konaní - právne anotácie

   Zlepšovanie podnikateľského prostredia je jednou z kľúčových priorít Ministerstva hospodárstva SR. Jednou z iniciatív MH SR v rámci projektu na znižovanie administratívneho zaťaženia, je aj databáza firiem uverejnených na web stránke ministerstva pod názvom Hospodársky register subjektov SR, alebo Global Slovakia. Pomocou neho si podnikatelia môžu overiť bonitu svojich klientov, alebo partnerov.

  Cieľom je maximálne uľahčovať prácu a život podnikateľov, aj preto sme sa rozhodli pre poskytovanie služby, ktorá slúži pre lepšiu informovanosť a predchádzanie prijímaniu legislatívy, ktorá môže negatívne pôsobiť na podnikateľské prostredie. Prostredníctvom krátkych anotácií z novo- prijímanej legislatívy informujeme podnikateľské subjekty o nových pravidlách, ktoré chystajú jednotlivé ministerstvá, alebo iné inštitúcie verejnej správy na centrálnej úrovni.  

   Anotácie sú spracované priebežne maximálne stručne, aby poskytovali minimálny rozsah informácií pre lepšiu informovanosť. Vo zverejnenom prehľade je vždy uvedený názov a stručný opis pripravovanej legislatívy a link na Portál právnych predpisov, kde majú podnikateľské subjekty možnosť prostredníctvom pripomienok reagovať na pripravovanú legislatívu, ktorá pre nich môže predstavovať novú, alebo neprimeranú záťaž. 

   Anotácie sú rozdelené do kategórií „Všeobecne“, ktoré sa dotýkajú všetkých podnikateľských subjektov a „Oblasti podnikania“ na základe SK NACE klasifikácie.

  

 

 

 

 


Začiatok stránky